Hyppää sisältöön

Biskopar och ärkebiskop

En biskop och ett domkapitel leder ett stift. Biskopen är stiftets andliga ledare. Stiften är nio, men biskoparna tio. Åbo ärkestift har två biskopar.

Borgå stifts biskop
Esbo stifts biskop
Helsingfors stifts biskop
Kuopio stifts biskop
Lappo stifts biskop
S:t Michels stifts biskop
Tammerfors stifts biskop
Uleåborgs stifts biskop
Åbo ärkestifts biskop
Ärkebiskopen