Hyppää sisältöön

Beslutsfattandet i kyrkan

Beslutsfattandet i kyrkan sker på många olika nivåer. Församlingarna är självständiga enheter och beslutar själva det mesta om sin verksamhet, ekonomi och administration.

Kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som samlas två veckor i året. Beslut som rör hela kyrkan fattas också av kyrkostyrelsen, biskopsmötet och kyrkans arbetsmarknadsverkÖppna länk i ny flik.

Kyrkomötet 109 ombud, 9 administrativa områden, 285 st ekonomiska församlingsenheter är 2016