Hyppää sisältöön

I kyrkan behövs olika yrkeskunniga

Kyrkan behöver experter inom många olika yrkesområden. De yrken som beskivs nedan kräver ingen specifik kyrklig utbildning, utan utbildningskraven beror på uppgiften. Församlingen behöver bland annat merkonomer, datanomer, byggnadsingengörer och hortonomer. I stora församlingar och samfälligheter kan det också finnas jurister.

Församlingsvärd

Församlingsvärden planerar matservicen vid församlingens evenemang och skaffar matvaror. Värden ställer i ordning serveringen vid församlingens olika tillställningar.

Trädgårds- och begravningsplatsarbetare

Till trädgårds- och begravningsplatsarbetarens arbete hör skötsel av begravningsplatser och grönområden, till exempel gräsklippning, bevattning, skötsel av gångar, anläggning av nya gräsmattor och planteringar samt gravskötsel. Här ingår ofta olika arbeten med maskiner och maskinunderhåll. 

Ekonomichef

Ekonomichefen följer upp och utvecklar församlingens ekonomi och förvaltning.

Ekonomichefen svarar för beredning av budget och bokslut, ekonomiplanering, kostnadskalkylering och upphandling. 

Församlingsmästare

Församlingsmästarens/specialyrkesmannens uppgifter anknyter till fastighetsskötsel. Till uppgifterna hör olika underhålls- och renoveringsarbeten, till exempel reparationer, uppföljning av fastigheternas skick och städning. Till underhållet av områdena utomhus hör bland annat snöarbete samt skötsel av gräsmattor och begravningsplatser. 

Byråsekreterare

Byråsekreterarens/kanslistens viktigaste uppgift är kundservice.

Han eller hon sköter bokningar i anslutning till dop, vigsel och jordfästning samt sköter ärenden som rör befolkningsregistret. Till arbetet hör också många slags administrativa uppgifter.

Kommunikatör/informatör

Kommunikatören/informatören förmedlar information om församlingen och dess verksamhet. Han eller hon skriver pressmeddelanden och webbnyheter, uppdaterar församlingens webbsidor samt gör broschyrer och annonser. Han eller hon ansvarar också för den interna informationen i församlingen och informerar om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets beslut.

Till uppgifterna kan också höra att fotografera och filma olika evenemang i församlingen.  I arbetet används ofta olika program för bildhantering, layout och videoredigering.