Andra arbetsmöjligheter

YouTube-video

Uppgiftsbeskrivningarna är av många slag när man kommer in på andra områden för kyrkligt anställda.  Det finns sådana som gäller skötsel av förvaltning och ekonomi men också information, datateknik, fastighetsskötsel och upprätthållande av begravningsplatser. Sådana jobb söker man till med samma utbildning som på motsvarande sektorer i samhället i övrigt. I kyrkliga yrken hittar man bl.a. ekonomiemagistrar, politices magistrar, tradenomer, datanomer, merkonomer, byggnadsingenjörer och hortonomer. I de största församlingarna och kyrkliga samfälligheterna, liksom också i kyrkans centralförvaltning, arbetar också jurister.

Arbetsuppgifter inom informationen är bl.a. information till media och på nätet, men också redigering av tidskrifter och publikationer. Jobb inom informationen kan man få om man har studerat journalistik, kommunikation eller teologi, men också sociala eller humanistiska ämnen.

Behörighet

Behörighetskraven när det gäller kyrkliga jobb som inte räknas till de andliga arbetsuppgifterna utgår från uppgiftens karaktär. Vi förutsätter inte studier i teologi eller sådant som hör till kyrkans verksamhet, men kännedom om kyrka och församlingsarbete kan ofta vara en merit när vi anställer någon. 

Praktik, sommarjobb och civiltjänst

Varje år är församlingarna ett steg i riktning mot arbetslivet för tusentals personer, till exempel praktikanter, sommarjobbare och civiltjänstgörare.

Varje församling ansvarar själv för sina anställningar och tar emot praktikanter i mån av möjlighet. Fråga mera i din egen hemförsamling.