Hyppää sisältöön

Andra arbetsmöjligheter

YouTube-video

Inom kyrkan finns en mångfald av befattningar inom allt från förvaltnings- och ekonomiskötsel till kommunikation, datateknik, fastighetsskötsel och underhåll av begravningsplatser. Till de här uppgifterna söker man med samma utbildning som till motsvarande jobb inom andra sektorer.

Inom kyrkan arbetar bland annat ekonomie magistrar, politices magistrar, tradenomer, datanomer, merkonomer, byggnadsingenjörer och hortonomer. Särskilt i stora församlingar och inom kyrkans centralförvaltning finns också jurister.

Till arbetsuppgifterna inom mediebranschen hör bland annat medie- och webbkommunikation och utgivning av tidningar och publikationer. De här jobben kan man söka om man har en utbildning inom journalistik, kommunikation, teologi, samhällsvetenskap eller humanistiska ämnen.

Utbildning

Behörigheten för uppgifter som inte består av andligt arbete bestäms enligt uppgiftens innehåll. Dessa anställda förutsätts inte ha avlagt studier i teologi eller kyrkligt arbete, men ofta räknas det som merit att man känner till kyrkan och församlingsarbetet.

Praktik, sommarjobb och civiltjänst

Varje år är församlingarna ett steg i riktning mot arbetslivet för tusentals personer, till exempel praktikanter, sommarjobbare och civiltjänstgörare.

Varje församling ansvarar själv för sina anställningar och tar emot praktikanter i mån av möjlighet. Fråga mera i din egen hemförsamling.