Hyppää sisältöön

Information om e-tjänsten Beställ ämbetsbevis

Tjänsten finns tillgänglig på nätet dygnet runt alla dagar. Tjänsten använder en skyddad förbindelse. Användaren kan identifiera sig i tjänsten med hjälp av bankkoder. På så sätt tas personbeteckningen och namnuppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet. 

Du måste vara minst 18 år och ha hemkommun i Finland för att kunna använda tjänsten. Dessutom måste du ha bankkoder eller mobilcertifikat. 

Du kan också beställa ämbetsbevis genom att kontakta församlingen eller församlingens centralregister. 

Ämbetsbeviset upprättas alltid för ett ändamål. Om du behöver ett intyg med samma innehåll för ett annat användningsändamål ska du göra en ny beställning. 

För ämbetsbeviset som gäller mig själv (s.k. levnadsintyg) finns det följande användningsändamål i e-tjänsten:

 • Adoption
 • Arvskifte
 • Bank
 • Bouppteckning
 • Boutredning
 • Fastighetsaffär
 • Försäkringsbolag
 • Försäljning av bostad
 • Lagfart
 • Pension
 • Skriftskola
 • Skuldsanering
 • Stipendium
 • Utländska myndigheter
 • Ändring av namn

För ämbetsbeviset i släktutredningsform över en avliden person finns det följande användningsändamål i e-tjänsten:

 • Arvsavsägelse
 • Arvskifte
 • Bank
 • Bouppteckning
 • Boutredningsman
 • Fastighetsaffär
 • Försäkringsbolag
 • Lagfart