Hyppää sisältöön

Beställning av ämbetsbevis för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen

I tjänsten Beställ ämbetsbevis tas Suomi.fi-fullmakter i bruk för företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen.

I början av oktober 2022 tas fullmakter för företag i bruk i tjänsten bestallambetsbevis.fiÖppna länk i ny flik i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fortsättningen kan också beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten.

Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som gör beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Fullmakten kan göras redan före oktober. Närmare anvisningar om befullmäktigandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakter. Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis.

Befullmäktigandet av organisationer inom den offentliga förvaltningen sker i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter. De separata beställningsblanketterna för beställare i företag och organisationer tas ur bruk i regioncentralregistren under oktober månad.