Työmarkkinalaitos

Kirkon työmarkkinalaitos toimii

  • evankelis-luterilaisen kirkon edunvalvojana työmarkkina-asioissa,
  • seurakuntien keskeisenä tuki- ja yhteistyöorganisaationa työnantajatoiminnassa,
  • kirkkohallituksen asiantuntijayksikkönä työ- ja virkamiesoikeuden, henkilöstöhallinnon ja työelämän kehittämiskysymyksissä sekä
  • kirkkohallituksen työmarkkinaosastona.

Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Neuvottelupäällikkö
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Tilastosihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Johtajan sihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki


Lakimies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki