Kirkon viestintä

Kirkon viestintä edistää viestinnän keinoin kirkon yhteisiä
tavoitteita

  • tukemalla kirkollista ja uskonnollista vuoropuhelua kirkossa ja yhteiskunnassa luterilaisen arvopohjan mukaisesti sekä 
  • pitämällä uskoa, kristillisiä ja kirkollisia näkökohtia esillä tiedotusvälineissä kirkon kokonaisstrategian mukaisesti.

Viestintäjohtaja ja johtoryhmä

Hakusanalla ei löytynyt yhteystietoja.