Hyppää sisältöön

Rauhanrukouksia 

 

Rukouksia Ukrainan sodan aikana, tammikuu 2023

Nämä rukoukset on tarkoitettu liitettäväksi osaksi isompaa rukouskokonaisuutta, esim. messun esirukoukseen.

Sinussa on toivomme

Jumala, sinussa on toivomme ja lohdutuksemme.
Sinä pidät koko maailmaa kädessäsi silloinkin,
kun kaaos näyttää voittavan kaiken hyvän.
Anna sinun valosi karkottaa kaikki paha.

Uutiset Ukrainasta herättävät meissä pelkoa ja huolta.
Jokaisen ohjuksen ja räjähdyksen myötä meidänkin turvallisuutemme järkkyy.
Jokaisen haavoittuneen ihmisen myötä mekin tunnemme tuskaa.

Kuinka kauan tämä sota jatkuu?
Mitä pahaa voi tapahtua?
Herra, armahda meitä.
Herra, armahda meitä.

Jumala, joka pidät kädessäsi koko maailmaa

Rakastava Jumala,
joka pidät kädessäsi koko maailmaa,
suojele kaikkia sodan jalkoihin joutuneita,
huolen ja pelkojen pyörteisiin vajonneita,
lohduta haavoittuneita ja kotinsa menettäneitä.
Siunaa ja varjele kirkkoasi sodan keskellä.
Anna sen olla lohdutuksen lähde ja turva kaikille ihmisille.
Anna seurakunnille rohkeutta puhua totuuden sanoja.
Anna rakkautesi valon loistaa pimeyden keskellä kuin majakka,
joka ohjaa kotiin.

Anna rauha

Armollinen Jumala,
anna mieleemme ja sydämeemme rauha
huoliemme ja pelkojemme keskelle.
Anna meille voimaa, että voisimme rukouksessa kannatella niitä,
joiden kodit on tuhottu,
joiden kaupungit ovat raunioina,
joiden elämä on uhattuna joka päivä.
Näytä meille, millä tavoin voimme rakentaa rauhaa.

 

 

Rukous Ukrainan tilanteen puolesta

Suomeksi:

Rukoilemme tänään Ukrainassa sodassa kuolleiden ja haavoittuneiden puolesta,
läheisensä menettäneiden puolesta,
kotinsa menettäneiden puolesta,
yhteiskunnan rakenteiden hajoamisesta kärsivien puolesta.
Varjele pakomatkalla olevia lapsia ja naisia.
Tue ja vahvista niitä, jotka eivät voi paeta sotaa:
vanhuksia, vammaisia ja sairaita.

Kiitos kaikkien niiden myötätunnosta, jotka auttavat pakomatkalla olevia.
Anna heille kestävyyttä ja kekseliäisyyttä.
Auta meitä kaikkia löytämään tapoja, joilla voimme auttaa.
Pidä yllä toivon liekkiä niin Ukrainassa kuin meidän keskuudessamme.
Auta meitä löytämään helpotusta ahdistukseen,
lohdutusta suruun ja
turvaa pelkojemme keskelle.

Rukous: Terhi Paananen

Ukrainaksi:

Скорочений варіант тієї ж молитви

Молимося сьогодні про загиблих та поранених на війні в Україні
про тих, хто втратив близьких,
про тих, хто втратив свої будинки,
про тих, хто страждає від руйнування соціальних структур.
Захисти жінок і дітей, що біжать від війни.
Підтримай та зміцни тих, хто не може уникнути війни:
старих, інвалідів та хворих.

Дякуємо за співчуття всіх тих, хто допомагає біженцям.
Даруй їм стійкості та винахідливості.
Допоможи нам усім знайти способи, якими ми можемо допомогти.
Зберігайте полум'я надії, як в Україні, так і серед нас.
Допоможи нам знайти порятунок від занепокоєння,
втіху в горі та безпеку серед страху.

Käännös: Vladimir Blaginin

Venäjäksi:

Сокращенный вариант той же молитвы

Молимся сегодня о погибших и раненых на войне в Украине
о тех, кто потерял близких,
о тех, кто потерял свои дома,
о тех, кто страдает от разрушения социальных структур.
Защити бегущих от войны женщин и детей.
Поддержи и укрепи тех, кто не может избежать войны:
стариков, инвалидов и больных.

Спасибо за сострадание всех тех, кто помогает беженцам.
Дай им стойкости и находчивости.
Помоги нам всем найти способы, которыми мы можем помочь.
Сохраняйте пламя надежды как в Украине, так и среди нас.
Помоги нам найти избавление от беспокойства,
утешение в горе и
безопасность - среди страха.

Käännös: Larisa Fedyna

Neljän kynttilän rukous rauhan puolesta

Suomeksi:

Palava kynttilä on rukouksen symboli. Tänään rukoilemme sytyttäen samalla neljä kynttilää.

(Sytytetään ensimmäinen kynttilä)

Ajattelemme sodan uhreja ja rukoilemme heidän puolestaan: kuolleiden ja haavoittuneiden puolesta, läheisensä menettäneiden puolesta, kotinsa menettäneiden puolesta, yhteiskunnan rakenteiden hajoamisesta kärsivien puolesta.

Jumala, Isämme ja Luojamme, me turvaudumme hädässämme sinuun. Me rukoilemme heidän puolestaan, joiden elämän arki [Ukrainassa] on särkynyt ja jotka eivät löydä mistään turvallista paikkaa. Auta heitä. Anna lohdutuksesi itkeville ja sureville. Armahda niitä, jotka ovat tahtomattaan joutuneet mukaan taisteluihin. Herra, armahda!

(Sytytetään toinen kynttilä)

Rukoilemme kaikkien pakolaisten puolesta. Varjele pakomatkalla olevia lapsia ja naisia. Tue ja vahvista niitä, jotka eivät voi paeta sotaa: vanhuksia, vammaisia ja sairaita. Kiitos kaikkien niiden myötätunnosta, jotka auttavat pakomatkalla olevia. Anna heille kestävyyttä ja kekseliäisyyttä. Auta meitä kaikkia löytämään tapoja, joilla voimme auttaa. Herra, armahda!

(Sytytetään kolmas kynttilä)

Ajattelemme kaikkia niitä, jotka toimivat sodan lopettamiseksi ja jotka toimivat rauhan puolesta Ukrainassa, Venäjällä, Suomessa ja koko maailmassa. Anna pyrkimyksen rauhaan ohjata valintojamme sekä pienissä arkisissa että yhteiskunnan suurissa ratkaisuissa. Tee meistä rauhantekijöitä. Pidä yllä toivon liekkiä niin Ukrainassa kuin meidän keskuudessamme. Herra, armahda!

(Sytytetään neljäs kynttilä)

Ajattelemme kaikkia, jotka ovat peloissaan tai ahdistuneita. Auta meitä löytämään helpotusta ahdistukseen, lohdutusta suruun ja turvaa pelkojemme keskelle. Auta meitä ojentamaan kätemme kohti toisiamme. Pyhä ja ihmisiä rakastava Jumala, auta meitä tuntemaan sinun rakkautesi, sinun lohdutuksesi ja apusi. Ole meidän kanssamme, ole turvamme nyt ja aina. Aamen.

Rukous: Terhi Paananen.

Ukrainaksi: 

Молитва чотирьох свічок за мир

(Для онлайн-церкви або для молитовного богослужіння) Свічка, що горить, є символом молитви. Сьогодні ми молимося, запалюючи чотири свічки. [Запалюється перша свічка]

Ми думаємо про жертв війни і молимося за них: за загиблих та поранених, за тих, хто втратив близьких, за тих, хто втратив свої будинки, для тих, хто постраждав від руйнування соціальних структур.

Бог, наш Батько і Творець, у нашій біді ми звертаємось до Тебе. Ми молимося за тих, чиє повсякденне життя [в Україні] було зруйновано і хто не може знайти жодного безпечного місця. Допоможи їм. Дай розраду тим, хто плаче та скорботить. Помилуй тих, хто ненавмисно був залучений до бойових дій. Господи помилуй!

[Запалюється друга свічка]

Ми молимося за всіх біженців. Захисти від війни, дітей і жінок.

Підтримай і зміцни тих, хто не може втекти від війни: старих, інвалідів та хворих. Дякуємо за співчуття всіх тих, хто допомагає біженцям. Дайте їм стійкості та винахідливості. Допоможи нам усім знайти способи, якими ми можемо допомогти. Господи помилуй!

[Запалюється третя свічка]

Ми думаємо про всіх тих, хто працює над припиненням війни та встановленням миру в Україні, Росії, Фінляндії та у всьому світі. Нехай прагнення світу направляє і наш вибір, як у малих повсякденних справах, і у великих громадських рішеннях. Зроби нас миротворцями. Зберігайте полум'я надії, як в Україні, так і серед нас. Господи помилуй!

[Запалюється четверта свічка]

Ми думаємо про всіх, хто перебуває у страху чи тривозі. Допоможи нам знайти порятунок від занепокоєння, втіху в горі та безпеку серед страху. Навчи нас простягати руки один одному.

Святий і люблячий людей Бог, допоможи нам відчувати Твоє кохання Твою втіху і допомогу. Будь з нами будь нашим захистом зараз і на віки. Амінь.

Käännös: Vladimir Blaginin

Venäjäksi:

Молитва четырех свечей о мире

(Для онлайн-церкви или для молитвенного богослужения) Горящая свеча является символом молитвы. Сегодня мы молимся, зажигая четыре свечи.

[Зажигается первая свеча]

Мы думаем о жертвах войны и молимся за них: за погибших и раненых, за тех, кто потерял близких, за тех, кто потерял свои дома, для тех, кто пострадал от разрушения социальных структур.

Бог, наш Отец и Создатель, в нашей беде мы обращаемся к Тебе. Мы молимся за тех, чья повседневная жизнь [в Украине] была разрушена и кто не может найти никакого безопасного места. Помоги им. Дай утешение тем, кто плачет и скорбит. Помилуй тех, кто непреднамеренно был вовлечен в боевые действия. Господи, помилуй!

[Зажигается вторая свеча]

Мы молимся за всех беженцев. Защити, убегающих от войны, детей и женщин.

Поддержи и укрепи тех, кто не может скрыться от войны: стариков, инвалидов и больных. Спасибо за сострадание всех тех, кто помогает беженцам. Дайте им стойкости и находчивости. Помоги нам всем найти способы, которыми мы можем помочь. Господи, помилуй!

[Зажигается третья свеча]

Мы думаем обо всех тех, кто трудится над прекращением войны и установлением мира в Украине, России, Финляндии и во всем мире. Пусть стремление к миру направляет и наш выбор, как в малых повседневных делах, так и в больших общественных решениях. Сделай нас миротворцами. Сохраняйте пламя надежды как в Украине, так и среди нас. Господи, помилуй!

[Зажигается четвертая свеча]

Мы думаем обо всех, кто находится в страхе или в тревоге. Помоги нам найти избавление от беспокойства, утешение в горе и безопасность, среди страха. Научи нас протягивать руки друг другу.

Святой и любящий людей Бог, помоги нам чувствовать Твою любовь Твое утешение и помощь. Будь с нами будь нашей защитой сейчас и во веки. Аминь.

Käännös: Larisa Fedyna

 

 

Rukoilevat kädet, tausta värit sininen ja keltainen, jotka ovat Ukrainan lipun värit