Församlingsregister


kyrkomötesombud

verkställande direktör

förvaltningssekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
koordinator
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
harjoittelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektchef
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
avdelningschefens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
kyrkomötesombud, lagutskottets vice ordförande

pol.lic.


registrator
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avdelningschefens sekreterare
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Biskopmötets kansli
40 987 7832
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

konceptplanerare
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

översättare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
direktor
Kyrkans central för det svenska arbetet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

sakkunnig
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
placeringschef
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

postare
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
projektkoordinator
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektisihteeri
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
statistikexpert
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

företagare

kyrkomötesombud

redaktör

byråsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
informationschef
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
projektsekreterare
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

ledande familjerådgivare

arbetsmarknadsombudsman
Arbetsmarknadsavdelningen
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
avustusvalmistelija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
utbildare
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ecklesiastikråd
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
koordinaattori
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lakimies
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimussihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33010 Tammerfors
piispainkokouksen teol. siht.
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

fastighetsplaceringschef
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistipastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

sovellussuunnittelija
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Projektipäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
biskop

biskop

käyttöliittymäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sisältöpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkostyrelsens plenum

sakkunnig i internationella ärenden

siirtolaispastori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kansliapäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
järjestelmäpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Työmarkkina-asiamies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
personalchef
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Sörda kajen 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pääsihteeri
Biskopmötets kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuottaja-toimittaj
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud, kansliutskottets vice ordförande

lektor i småbarnspedagogik

it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

spetsprojektkoordinator

toimistopalvelujen esimies
Verksamhetsavdelningen
Toiminnallisen osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
byråsekreterare
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Koordinaattori
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
palvelupäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
kyrkomötesombud, första vice ordförande

läkare, med.dr

Lakimies
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötets generalsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
viestintäsihteeri
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kiinteistöpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

kirjeenvaihtaja-siht.
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sihteeri
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
pastor för döva
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkoviestintäpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
webbredaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ärkebiskop, kyrkomötets, biskopsmötets och kyrkostyrelsens ordförande

ärkebiskop

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
redaktör
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
portföljförvaltare
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

projektipäällikkö
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-planerare
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Neuvottelupäällikkö
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
arkistonhoitaja
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
teologinen erityisavustaja
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
projektipäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tilastosihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tietoturvapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

servicecenterdirektör (pens.)

johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
tutkija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare


asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
verkkotyöntekijä
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
diakoniarahaston sihteeri
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtajan sihteeri
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
henkilöstösihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Vanda
portföljförvaltare
Ekonomiavdelningen
Placeringsenheten
Södra kajen 8
00131 Helsingfors

suunnittelija
Kyrkostyrelsen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kuvaaja-toimittaja
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst


kyrkomötesombud

lektor, pastor, psykoterapeut

tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Maankäyttöpäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloussuunnittelupääl.
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Viestintäjohtaja
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
biskop, kyrkomötets förvaltningsutskottets ordförande, elektorernas ordförande

biskop

Yliarkkitehti
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kampanjapäällikkö
Kyrkans kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
taloushallinnon asiantuntija
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kurssisihteeri
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
siirtolaispastori
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, framtidsutskottets vice ordförande

professor emeritus


apulaisjohtaja
Kyrkans informationscentral
Förvaltningstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kirkkoneuvos
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Johtaja
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
biskop, kyrkomötets konstitutionsutskottets ordförande

biskop

byråsekreterare
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
kyrkomötesombud

ledare för skol- och ungdomsarbete

hankeviestintäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
systemspecialist
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
verkkoviestintäsuunnittelija
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
lähetysteologi
Utrikesavdelningen
Kyrkans missionscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

sjukhussjälavårdare, präst


viestintäsihteeri
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
ohjelmapäällikkö
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-suunnittelija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
turistipastori
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
projektipäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Tutkija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
informaatikko
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottets vice ordförande

kontraktsprost, docent

Koulutussuunnittelija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända

Henkilöstökoulutus ja kirkon työhön johtava koulutus, koulutuskalenteri

Johtaja
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors
kundservicechef
Kyrkans servicecentral
Isokatu 9
90100 Uleåborg
Toimistosihteeri
Verksamhetsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 10
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud

kyrkoherde, kontraktsprost

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman

direktör
Kyrkans servicecentral
Isokatu 9
90100 Uleåborg
kirjanpitäjä
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tuotantosihteeri
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tutkimusassistentti
Kyrkans forskningscentral
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kommunikationsplanerare
Kyrkans informationscentral
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
KCSA
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, handboksutskottets vice ordförande

verksamhetsledare

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
koordinator
Kyrkans central för det svenska arbetet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
toimittaja
Kyrkans informationscentral
Programtjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
fältbiskop, kyrkomötesombud, allmänna utskottets vice ordförande

fältbiskop


Johtajan sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
it-palveluneuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki
tietohallintojohtaja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kulttuuriperintöasiantuntija
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Testauttaja
Perheneuvonta
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Primetestaaja1
Rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjeenvaihtaja-siht.
Ärkebiskopens kansli
Piispankatu 9
20500 Åbo
tietojärjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
rekisterineuvoja
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Hesinki
järjestelmäasiantuntija
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Isokatu 9
90100 Uleåborg
sisältöpäällikkö
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Työvapaalla 31.12.2018 saakka

Sanna-Maarian esittelyteksti

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
kyrkomötesombud

kyrkoherde

vastaanottovirkailija
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Toimistosihteeri
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Gudstjänst och samhälle
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Kouluttaja
Verksamhetsavdelningen
Kyrkans utbildningscentral
Järvenpääntie 640 S
04400 Träskända
kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, elektorernas vice ordförande

verkställande direktör


turistikanttori
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kirjanpitopäällikkö
Ekonomiavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
johtaja
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Fostran och familjefrågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Lakimies
Arbetsmarknadsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
rekisterijohtaja
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
tilastoasiantuntija
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33100 Tammerfors
asiantuntija
Utrikesavdelningen
Arbetet bland finländare utomlands
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottets vice ordförande

församlingsråd, ped.mag.

virastomestari
Ekonomiavdelningen
Fastighetsenheten
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
avustuskäsittelijä
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

harjoittelija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
kyrkomötesombud, ekonomiutskottets vice ordförande

läkare

kyrkomötesombud

konsultativ tjänsteman

hankintapäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Kyrkans informationscentral
Medie- och kommunikationstjänster
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
järjestelmäpäällikkö
Ekonomiavdelningen
Data-administrationen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Toimistosihteeri
Kyrkans forskningscentral
Hammareninkatu 7
33101 Tammerfors