Mediekalender

10.6- Vägkyrkorna hålls öppna

Vägkyrkorna från Hangö i söder till Utsjoki i norr öppnar igen sina dörrar till glädje för turisterna. Öppettiderna varierar mellan olika kyrkor men rekommenderad öppethållningssäsong är 10.6-20.8.2018.

Alla vägkyrkor finns samlade på vägkyrkornas webbtjänst där det också finns en lista med kyrkornas öppettider. Sidan har en Googlebaserad karta som hjälper till med exakta positioner och vägbeskrivning ända fram. Längs med landsvägarna guidar de bekanta vägkyrkoskyltarna.

Mera information:
utvecklingschef Jari Kupiainen, tfn 040 355 1614
www.tiekirkot.fi/svenska/
#tiekirkot

13-16.6 Paneler i biskopsvalet i Uleåborgs stift, i Karleby, Uleåborg, Rovaniemi och Enare

Uleåborgs stift ordnar fyra valpaneler i juni. I panelerna deltar de tre kandidater som ställts upp i valet: rektorn för Raudaskylän Kristillinen Opisto, TL Jukka Hautala, Kyrkostyrelsens kanslichef TD Jukka Keskitalo och kyrkoherden i Tuiran seurakunta i Uleåborg, TD Niilo Pesonen.

  • 13.6 klockan 18 i Karleby församlingscenter, Mikaelsalen, Västra Kyrkogatan 17. Panelen leds av redaktör Ritva Karhula och stiftsdekan Kari Ruotsalainen.
  • 14.6 klockan 18 i Församlingshemmet i centrum av Uleåborg, stora församlingssalen, Storgatan 17. Panelen leds av redaktör Riitta Hirvonen från tidningen Rauhan Tervehdys och stiftsdekan Kari Ruotsalainen.
  • 15.6 klockan 18 i Rovaniemi församlingscenter, församlingssalen, Rauhankatu 70. Panelen leds av redaktör Tiia Haapakangas från Lapin Kansa och stiftsdekan Kari Ruotsalainen.
  • 16.6 klockan 16 Församlingshemmet i Enare, Pappilantie 2. Panelen leds av sekreteraren för stiftets arbete bland samer Erva Niittyvuopio.

Valpanelerna kan följas direkt via kanalen Piispantalo: http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/piispantalon-kanava/

Efter direktsändningen sparas valpanelerna på webbadressen http://www.oulunhiippakunta.evl.fi/tallenteet/

Mera information:
stiftsdekan Kari Ruotsalainen, tfn 044 755 5556
Uleåborgs stift www.oulunhiippakunta.evl.fi/piispanvaali
 

Information om de finlandssvenska väckelserörelsernas och kyrkliga organisationernas sommarfester och andra sommarevenemang finns på respektive organisations webbplats:

Finska Missionssällskapet
Kyrkans ungdom
Kyrkans utlandshjälp
Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

En sammanställning över de finska väckelserörelsernas sommarfester 2017

församlingarnas webbplatser finns information om deras sommarevenemang.