Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Arkkumateriaaleja koskevia vaatimuksia täsmennetään

Julkaistu 24.08.2016

Muovin käyttö arkuissa ja keinokuituverhoilut on ongelma sekä krematorioiden työturvallisuuden että ympäristön kannalta. Tämän vuoksi arkkujen laatukriteereitä on nyt täsmennetty.

Suomen hautaustoiminnan keskusliiton aloitteesta on arkkuvalmistajien, maahantuojien, hautaustoimistojen, Krematoriosäätiön ja seurakuntien asiantuntijoiden kesken neuvoteltu kuluneen vuoden aikana arkkujen laatukriteereistä. Nyt neuvotteluiden perusteella on muotoutunut yhteinen käsitys siitä, mitä arkkujen laatukriteerit voisivat olla.

Tarkoituksena on, että jokaisella arkulla on oltava tuoteseloste, josta käy ilmi arkun valmistaja, tämän yhteystiedot sekä arkun valmistukseen käytetyt materiaalit. Arkun on kokonaisuutena oltava arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen soveltuva. Esimerkiksi keinokuitukankailla verhoiltuja arkkuja ei enää hyväksyttäisi.

Arkkujen laatukriteerit on tarkoitus ottaa käytäntöön seurakunnissa ja krematorioissa vuoden 2017 alusta alkaen. Monen seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä on jo aiemmin viitattu laatukriteereihin, jotka ovat puhuttaneet alaa pitkään. Laatukriteerikeskustelussa on siis pitkälti ollut kyse voimassa olevien kriteerien täsmentämisestä.

Maatuvat arkut ja uurnat -seminaari Karstulassa

Maatuvien arkkujen ja uurnien suunnittelu on tällä viikolla esillä Karstulassa Keski-Suomessa. Muotoilijaresidenssi Artrannassa järjestetään teemaan liittyvä muotoilijoiden työpaja (25-26.8.) sekä Karstulan seudun yrittäjien ja hautaustoiminnan asiantuntijoiden keskustelutilaisuus aiheesta (24.8.). Tilaisuudessa puhutaan arkkujen ja uurnien maatumiseen liittyvistä määräyksistä sekä pohditaan määräysten suomia mahdollisuuksia lisätä seudun yritysten liiketoimintaa ja luoda uutta.

Lisätietoja:
Arkkujen laatukriteereistä: maankäyttöpäällikkö Harri Palo, Kirkkohallitus, p. 050 378 2292
Maatuvat arkut ja uurnat -seminaarista: Pirkko Siivola, Taiteilijaresidenssi Artranta, p. 0400 556 292