Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Täysistunto hyväksyi useita seurakuntaliitoksia

Julkaistu 25.05.2022

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 25.5.2022 useita muutoksia seurakuntajakoihin. Vuoden 2022 lopussa lakkautetaan Siikaisten, Kalvolan, Evijärven, Vimpelin, Lappajärven ja Martinkosken seurakunnat.  

Siikaisten seurakunta liitetään 1.1.2023 alkaen Kankaanpään seurakuntaan. Seurakunnan alueena ovat Siikaisten, Karvian, Jämijärven ja Kankaanpään kunnan alueet. Laajenevan seurakunnan nimi on Kankaanpään seurakunta. 

Kalvolan seurakunta liitetään 1.1.2023 alkaen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan. Seurakunnan alueena on nykyisten Kalvolan seurakunnan ja Hämeenlinna-Vanajan seurakuntien rajojen mukainen alue. Laajenevan seurakunnan nimi on Hämeenlinna-Vanajan seurakunta. 

Evijärven seurakunta liitetään 1.1.2023 alkaen Kauhavan seurakuntaan, jonka alueena on nykyisten Evijärven ja Kauhavan seurakuntien rajojen mukainen alue. Laajentuvan seurakunnan nimi on Kauhavan seurakunta. 

Vimpelin ja Lappajärven seurakunnat liitetään 1.1.2023 alkaen Alajärven seurakuntaan. Seurakunnan alueena on nykyisten Vimpelin, Lappajärven ja Alajärven seurakuntien rajojen mukainen alue. Laajenevan seurakunnan nimi on Alajärven seurakunta. 

Martinkosken seurakunta liitetään Salon seurakuntaan 1.1.2023 niin, että laajentuvan seurakunnan alueena on Marttilan, Kosken Tl ja Salon kuntien alueet. Laajentuvan seurakunnan nimi on Salon seurakunta. 

Täysistunto merkiksi tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, joka koskee Sulkavan seurakunnan lakkauttamiseen liittyvää yksityishenkilön valitusta. Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta todeten, että valituksenalaista päätöstä ei ole kohdistettu valittajaan eikä muihin Sulkavan seurakunnan jäseniin. Päätös vaikuttaa vain välillisesti seurakunnan jäsenten oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. 

Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, p. 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi  

Seurakunnille harkinnanvaraisia avustuksia puoli miljoonaa 

Seurakunnille myönnettiin harkinnanvaraisia avustuksia yhteensä 500 000 euroa. Avustuksia oli haettu kaikkiaan 681 367 euron edestä. Harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu seurakunnille tilapäiseen apuun.  

Avustukset myönnettiin Karvian (30 000 euroa), Siikaisen (80 000), Vehmaan (33 000), Hailuodon (50 000), Sallan (15 000), Vaalan (60 000), Puumalan (45 000), Polvijärven (15 000), Evijärven (24 821), Kaskisen (59 459) ja Vimpelin (23 720) seurakunnille sekä Ålands södra skärgårdsförsamlingenille (64 000). 

Lisätiedot: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, p. 050 347 4728, juha.tuohimaki@evl.fi  

Kirkkohallituksen kiinteistöomistajapolitiikka: Kirkon talon tilojen omistus perusteltua 

Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua omistaa Kirkon talon tilat Eteläranta 8:ssa. Näin katsoo kirkkohallituksen täysistunnon asettama, Kirkkohallituksen kiinteistöomistajapolitiikan laatinut työryhmä.  

Työryhmä on tarkastellut Kirkkohallituksen kiinteistöjen eri omistusvaihtoehtoja sekä toiminnallisesti että taloudellisesti laskelmalla eri vaihtoehdoille hinnan nettonykyarvomenetelmällä. Työryhmä toteaa, että Kirkon talon omistajuus ei ole itseisarvo, vaan ratkaisuissa on otettava huomioon myös sijoitus- ja tuottonäkökulma.  

Kysymykseen Kirkon koulutuskeskuksen Järvenpäässä sijaitsevan kiinteistön omistamisesta palataan viimeistään vuonna 2025. Siihen mennessä on saatu tarkempia näkemyksiä tulevaisuuden koulutustarpeista, joiden pohjalta tilojen omistamista on syytä arvioida. 

Lisätiedot: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, p. 050 347 4728, juha.tuohimaki@evl.fi 

Kirkon diakoniarahaston hallitus vuosille 2022−2026  

Täysistunto nimesi Kirkon diakoniarahaston hallitukseen ajaksi 1.6.2022–31.5.2026. Hallituksen jäsenet edustavat taloudellisen avustamisen eri alojen asiantuntemusta.  

Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoneuvos Petri Määttä. Jäseniksi nimettiin tekninen piirtäjä Irene Roivas, johtava talous- ja velkaneuvoja Erkki Leistén, johtava diakonian viranhaltija Tanja Reinikainen ja johtava diakonian viranhaltija Petri Lehtisalo sekä asiantuntijajäseneksi asiantuntija Tiina Saarela

Kirkon diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto, joka avustaa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä Suomessa. Avustusta voit hakea seurakuntien diakoniatyön kautta. 

Lisätiedot: Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592 

Muita päätöksiä 

Täysistunto hylkäsi kokouksessaan valituksen, joka oli tehty Tampereen seurakuntayhtymän Kangasalan Ilkonmäen alueen kiinteistöjen myynnistä ja myyntiin liittyvistä päätöksistä.  

Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportti ammatillisen koulutuksen seurannasta vuodelta 2021 merkittiin tiedoksi ja lähetetiin piispainkokoukselle tiedoksi. 

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön muodostamisen myötä tutkimusapurahojen hakemuspäätösten valmistelu on siirtynyt yksikön neuvottelukunnalta erilliselle Kirkkohallituksen virastokollegion nimeämälle apurahatyöryhmälle. Täysistunto muutti aiempaa apurahasääntöä tältä osin. Kirkon tutkimus ja koulutus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeellisen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. 

Täysistunto merkiksi tiedoksi osavuosikatsauksen kirkon keskusrahaston talousarvion toteutumisesta ajalla 1.1. –13.5.2022. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan vuoden lopussa -5,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi. 

Täysistunto merkitsi lisäksi tiedoksi Finanssivalvonnan Kirkon eläkerahastoa koskevan vuosivalvontaraportin vuodelta 2021. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan eläkerahaston sijoitustoimintaa ja sen riskienhallintaa on kokonaisuutena arvioiden toteutettu ammattitaitoisesti ja asianmukaisesti. 

Kirkon tietoturvallisuuden johtoryhmään toimikaudeksi 2022–2025 nimettiin puheenjohtajaksi Kirkkohallituksen tietoturvapäällikkö Jussi Mukari. Jäseniksi nimettiin hallintopäällikkö Sari Anetjärvi Espoon seurakuntayhtymästä, lakimiesasessori Matleena Engblom Turun Arkkihiippakuntasta, rekisterijohtaja Sanna Heickell Kirkkohallituksesta, kehittämispäällikkö Ari Huilaja Kirkon palvelukeskuksesta, viestintäjohtaja Sami Kallioinen Tampereen seurakuntayhtymästä, tietohallintopäällikkö Jyrki Lahti Kouvolan seurakuntayhtymästä, kirkkoherra Heikki Marjanen Rautalammin seurakuntasta, asiantuntija Sari-Annika Pettinen Kirkkohallituksesta ja juristi Mikko Tähkänen Kirkkohallituksesta. 

Täysistunto täydensi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan kokoonpanoa. Helsingin hiippakunnan varsinaiseksi edustajaksi nimettiin Signe Jauhiainen ja hänen varajäsenekseen Otto Lehtipuu. Valtuuskunnan toimikausi kestää 31.12.2025 saakka.   

Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen johtokunnan varajäseneksi 31.5.2024 saakka nimettiin talouspäällikkö Jenna Rask-Backmanin Sipoon seurakuntayhtymästä. Hän korvaa tehtävästä eronneen Mona Antaksen. 

 

Kirkon viestintä: vt. viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, p.040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi