Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous antoi aloitteen virkapukeutumisesta jatkovalmisteluun

Julkaistu 05.04.2022

Piispainkokous käsitteli kokouksessaan 5.4.2022 Espoon piispa Kaisamari Hintikan ja Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppäsen aloitetta papin virkapukeutumisesta. Aloite annettiin jatkovalmisteluun piispainkokouksen kanslialle.  

Aloitteen tavoite on päivittää ja yksinkertaistaa aiempaa vuodelta 2010 peräisin olevaa ohjetta, jossa pukeutumista määrittelee sukupuoli. Ohjeessa määritellään papin arkipuku, tumma puku ja juhlapuku erikseen miehille ja naisille.

Aloitteessa ehdotetaan ohjeeksi, että papin virkatunnukset ovat vaihtoehtoisesti joku seuraavista: 1. Polvitaipeeseen ulottuva pystykauluksinen papintakki (kaftaani), valkoinen papinpaita, papinkaulus ja liperit, 2. Valonsäde-papinjakku, valkoinen pantakauluksellinen papinpaita ja Valonlähde-risti tai Vuokko Nurmesniemen suunnittelema puku, 3. Musta pantakauluksellinen papinpaita, jolla tarkoitetaan pystykaulusta ja siihen liittyvää valkoista etuosaa tai kaulusta ympäröivää valkoista osaa.

Pukeutumisohjeen päivittäminen edellyttää aloitteen mukaisesti piispainkokouksen päätöstä. Aloitteen pohjalta tehty ohje lisäisi valinnanvapautta pappien pukeutumisessa. Se ei määrittelisi pukeutumista pappien sukupuolen mukaan. Ohje ei koskisi lehtorin pukeutumista.

Lisätiedot:  
Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, anna-kaisa.inkala@evl.fi, p. 050 380 3270

Yhteinen todistus -asiakirjaluonnos sopimusjärjestöjen ja kirkon lähetystyön toimikunnalle  

Piispainkokous keskusteli Yhteinen todistus 2023 -asiakirjaluonnoksesta ja päätti, että se viedään keskusteltavaksi sopimusjärjestöjen ja kirkon lähetystyön toimikunnan kanssa.

Piispainkokous on käynyt lähetyksen peruslinjauksen päivittämisestä kaksi lähetekeskustelua kokouksissaan 27.10.2021 ja 8.12.2021. Näissä keskusteluissa saadun palautteen pohjalta on laadittu luonnos lähetyksen peruslinjauksesta Yhteinen todistus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2023. Luonnoksessa on huomioitu myös kirkon Ovet auki -strategia, lähetysjärjestöjen ohjauskeskusteluissa syksyllä 2021 esiin nousseet päivitystarpeet sekä Kirkon lähetystyön keskuksen työssä esiin nousseet seikat.

Keskustelut on tarkoitus käydä kevään ja alkukesän 2022 aikana. Keskustelujen jälkeen asiakirja tuodaan piispainkokoukselle lopullisesti hyväksyttäväksi.

Lisätiedot:  
Elina Hellqvist, Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja, elina.hellqvist@evl.fi, p. 040 688 1478

Evankeliointidokumentti jatkovalmisteluun

Piispainkokous keskusteli evankeliointia koskevan dokumentin laadinnasta. Keskustelua varten Hengellisen elämän kysymysten ja evankelioinnin neuvottelukunta oli tuottanut aineiston. Aineistossa tarkastellaan evankelioimisen menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta ja todetaan, että evankelioimisesta on hyvin erilaisia käsityksiä.

Keskustelun perusteella dokumentin valmistelua jatketaan neuvottelukunnassa. Tavoitteena on tuottaa kirkolle dokumentti, mitä evankeliointi on, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä tehdään. 
Kirkolliskokouksen käsittelyssä on parhaillaan aloite evankelioimistoiminnan vahvistaminen kirkossa. Hengellisen elämän kysymysten ja evankelioinnin neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii piispa Teemu Laajasalo.

Lisätiedot:  
Kari Kopperi, piispainkokouksen pääsihteeri, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 594 1317 

Piispainkokous merkiksi lisäksi tiedoksi pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelman päivityksen sekä Kirkon teologikoulutustoimikunnan toimintakertomuksen vuodelta 2021.  

Piispainkokous nimesi kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirron ja venäjänkielisen työn pastori Anna Lewingin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajiksi Euroopan kirkkojen siirtolaisuuskomission yleiskokoukseen 15.6.2022. 

Lisätiedot:  
Piispainkokouksen materiaali ja asiakirjat