Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Uusia julkaisuja evankeliumin julistamisesta sekä korona-ajan messuelämästä

Julkaistu 01.04.2022

Kristillisen sanoman välittäminen sekä pandemia-ajan jumalanpalveluselämä ovat teemoja kahdessa tuoreessa Kirkkohallituksen julkaisussa. Molemmat ovat vapaasti luettavissa verkossa. 

Evankeliumin julistaminen tänään. Luterilaisia ja ekumeenisia näkökulmia -julkaisussa osallistutaan keskusteluun seurakuntien tavoittavan työn kehittämisestä. Se soveltuu ekumeenisen luonteensa vuoksi sekä luterilaisen että muidenkin kirkkokuntien käyttöön.  

Julkaisu on syntynyt luterilaisten ja helluntailaisten neuvottelukunnassa, jonka luterilainen puheenjohtaja on piispa Teemu Laajasalo. Artikkelikokoelman tarkoitus on tukea seurakuntia, kun ne pitävät tarjolla evankeliumia. Kirjoittajina on joukko alansa asiantuntijoita. Aluksi käsitellään evankelioimisen raamatullisia ja opillisia lähtökohtia. Toiseksi tarjotaan näköaloja, jotka liittyvät ekumeeniseen keskusteluun lähetysteologiasta, evankelioimisesta ja uuden teknologian hyödyntämisestä julistuksessa. Kolmanneksi käännetään tapauskertomuksen kautta katse tavoittavan työn kehittämiseen paikallisseurakunnissa. 

”Etäehtoollisen” analyysiä ja digimahdollisuuksia 

Jumalanpalveluselämä ja etäyhteydet pandemian aikana. Teologisia ja käytännöllisiä näkökulmia -julkaisun ovat kirjoittaneet johtava asiantuntija Tomi Karttunen ja kouluttaja Juhani Holma. Selvityksessä luodaan syventävää näkökulmaa korona-ajan tuomiin käytännöllisiin uudelleenarviointeihin seurakuntatyössä. Se lähestyy aihetta teologisesta, ekumeenisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta.  

Julkaisussa on koottu tietoa eri kirkkokuntien linjanvedoista, jotka liittyvät jumalanpalveluselämään pandemian aikana, sekä niihin liittyvää teologista keskustelua. Julkaisussa analysoidaan myös ”etäehtoollista” sekä digitaalisuuden ulottuvuuksia. Selvityksessä on hyödynnetty tutkimusta seurakuntaelämästä korona-aikana, esitelty tehtyjä käytännön ratkaisuja sekä pohdittu hyviä käytäntöjä tulevaisuuden seurakuntaelämään. Julkaisu rohkaisee koronan jälkeiseen jumalanpalvelusyhteyden elvyttämiseen ja uuden luomiseen.  

 Lue julkaisuja täällä:  julkaisut.evl.fi

Lisätietoja:  Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia, tomi.karttunen@evl.fi p. 050 5941 713