Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus myönsi viisi Pro ecclesia -mitalia

Julkaistu 22.02.2022

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus myönsi kokouksessaan 22.2.2022 viisi Pro ecclesia -mitalia. Mitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansioitunut kirkon työssä seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla. Pro ecclesia -mitalin myöntää kirkkohallitus kirkon kunniamerkkiasioiden neuvottelukunnan esityksestä.

Pro ecclesia -mitalin saivat rovasti Raimo Karvonen (Oulun hiippakunta), opettaja Hannu Laasio (Espoon hiippakunta), kirkkoherra Juha Eklund (Mikkelin hiippakunta), kirkkoherra Heimo Hietanen (Turun arkkihiippakunta) sekä toiminnanjohtaja Erkki Juhani Haarala (neuvottelukunnan esitys).

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokunan erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikölle neuvottelukunta

Uuden Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön toimintaa ja sen kehittämistä tukemaan nimettiin neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ajalle 22.2.2022–31.5.2024 valittiin professori, dosentti Björn Vikström. Neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin kirkkoherra Tuomas Hynynen, koulutuspäällikkö Leena Jokinen, tutkija Raili Keränen-Pantsu, hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka, pastori, toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa, professori emerita Arja Ropo, professori, dosentti Arto O. Salonen, hiippakuntadekaani Terhi Törmä sekä yliopettaja Olli Vesterinen.

Neuvottelukunta toimii neuvoa antavana asiantuntijaelimenä toimialallaan. Sen tehtävänä on seurata ja edistää tutkimuksen ja koulutuksen kehitystä kirkossa ja edistää yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Neuvottelukunta voi tarvittaessa tehdä esityksiä, lausuntoja, ohjeita ja suosituksia Kirkkohallitukselle. Apurahojen käsittely ei kuulu neuvottelukunnan tehtäviin, vaan sitä varten nimetään erillinen apurahatyöryhmä.

Vuoden 2022 alussa toimintansa aloittaneen Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tehtävänä on kirkon, uskonnollisen elämän ja yhteiskunnan muutosten tutkimus sekä henkilöstön koulutus, koulutuksen koordinointi ja koulutuspoliittinen vaikuttaminen. Yksikkö muodostuu entisistä Kirkon tutkimuskeskuksesta ja Kirkon koulutuskeskuksesta.

Lisätiedot: Kirkon tutkimus ja koulutus, johtaja Veli-Matti Salminen, veli-matti.salminen@evl.fi, p. 040 142 4896

Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomus hyväksyttiin

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomuksen sekä erillisen vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksista lähetään erillinen tiedote täysistunnon tiedotteen jälkeen.

Lisätiedot 
Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomuksesta: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728 
Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksesta: salkunhoitaja, vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnroth, magdalena.lonnroth@evl.fi, p. 050 584 6912.

Suntion ydinosaamiskuvaus hyväksyttiin

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi suntion ydinosaamiskuvauksen. Suntio on asiakaspalvelutyön ammattilainen, joka työtehtäviensä mukaisesti huolehtii muun muassa seurakunnan kiinteistöistä, hautausmaista ja vastaa niissä järjestettävien tilaisuuksien käytännön järjestelyistä.

Suntion tehtävässä tarvitaan yhä enemmän muun muassa monipuolista digitaalista osaamista sekä ohjausosaamista esimerkiksi vastuutehtävissä toimivien seurakuntalaisten perehdyttämisessä. Kasvava kestävän kehityksen ja ilmasto-osaamisen tarve koskee myös suntion tehtävää.

Kuvaus ei ole yksittäisen suntion tehtävänkuvaus, vaan se kattaa koko ammatin ja koko työuran mittaisen osaamisen ja pohjautuu kirkon ammattien yhteiseen ydinosaamiskuvaukseen. Kirkon ammattien yhteinen ydinosaamiskuvaus sekä 11 kirkon ammatin tai erityistehtävän ydinosaamiskuvaukset hyväksyttiin täysistunnossa huhtikuussa 2020. Suntion ydinosaamiskuvaus julkaistaan muiden ydinosaamiskuvausten tavoin osoitteessa Kirkonydinosaaminen.fi sekä erillisenä pdf-asiakirjana evl.fi/plus-sivustolla.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Ulla Tuovinen, ulla.tuovinen@evl.fi, p. 040 688 1436

Muutoksia neuvottelu- ja johtokuntiin

Täysistunto myönsi eroja ja valitsi uusia jäseniä neuvottelu- ja johtokuntiin seuraavasti:

Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo Kuntaliitosta Sari Hännisen tilalle 31.5.2024 saakka. Johtokunnan varajäseniksi valittiin talouspäällikkö Henrik Mäkilä Uudenkaupungin seurakunnasta Raimo Kempin tilalle sekä talousjohtaja Marko Pudas Kuusamon seurakunnasta Jarkko Seppälän tilalle.

Kirkon kulttuuriperinnön neuvottelukunnan jäseneksi valittiin erityisasiantuntija Reko Korhonen ympäristöministeriön Lähiympäristö ja asuminen -yksiköstä 31.12.2024 saakka. Hän tulee jäseneksi hallitussihteeri Matleena Haapalan tilalle.

Lisäksi täysistunto pidensi Kirkkohallituksen kiinteistöjen omistajapolitiikka -työryhmän määräaikaa helmikuun lopusta huhtikuun loppuun. Täysistunnon lokakuussa 2021 asettama työryhmä tekee kirkkohallitukselle esityksen Kirkon taloa ja Kirkon koulutuskeskusta koskevasta kiinteistöomistajapolitiikasta.

Lisätiedot
Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen johtokunnasta: toimistopalvelupäällikkö Tuija Korva, tuija.korva@evl.fi, p. 050 342 7686
Kirkon kulttuuriperinnön neuvottelukunnasta: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203
Kirkkohallituksen kiinteistöjen omistajapolitiikka -työryhmästä: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728

Enontekiön seurakunnalle lisää avustusta turistityön määrärahasta

Täysistunto myönsi anomuksesta Enontekiön seurakunnalle 6 000 euron avustuksen hengelliseen turistityöhön. Avustus annetaan vuoden 2022 Lapin turistityöhön varatusta määrärahasta. Enontekiön seurakunnalla on Kilpisjärven monitoimitalolla kappeli, jossa pidetään jumalanpalveluksia turisteille. Tämän lisäksi turistien kirkolliset toimitukset eri puolilla laajaa seurakuntaa tuovat yksipappiselle seurakunnalle lisäkustannuksia.

Joulukuun 2021 istunnossa täysitunto päätti jakaa määrärahaa Muonion kirkkoherran palkkaukseen 65 000 euroa sekä Länsi-Lapin turistien parissa työskenteleville seurakunnille ja järjestöille yhteensä 48 500 euroa.  

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, p. 040 688 1543 

Kirkkohallituksen täysistunnon kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua kokouksesta luettavaksi osoitteeseen  domus.evl.fi