Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous hyväksyi kirkollisten toimitusten uudet esirukoukset

Julkaistu 01.02.2022

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkollisten toimitusten - kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen - esirukouksiin julkaistaan uutta materiaalia. Piispainkokous hyväksyi kokouksessaan 1.2.2022 kirkollisten toimitusten uudet esirukoukset sisällöllisesti ja antoi asiasta lausunnon Kirkkohallitukselle.

Uudet esirukoukset on tarkoitus julkaista ensisijaisesti sähköisenä materiaalina täydentämään evl.fi-sivustolla julkaistavia jumalanpalvelusmateriaaleja. Rukoukset julkaistaan toimituskunnan viimeistelyn jälkeen kevään aikana.

Esirukous tarkoittaa rukousta toisen puolesta. Kirkollisissa toimituksissa esirukoukset ovat aineistoa, jota pappi voi muokata muuta aineistoa vapaammin, myös yhdessä toimitukseen osallistuvien kanssa. Uudet esirukoukset ovat luonteeltaan lisäaineistoa kirkollisiin toimituksiin. Ne eivät siten edellytä kirkkolain mukaista kirkolliskokouksen päätöstä.

Tällä hetkellä Kirkkokäsikirjan toimitusten rukouksissa on useita vaihtoehtoja, mutta niitä on pidetty osin riittämättöminä. Papistolta tulleiden palautteiden perusteella kirkollisten toimitusten kieli on liian kaukana tämän päivän ihmisten käyttämästä kielestä, jolloin usko ja elämä eivät kohtaa.

Piispainkokouksen mukaan uudet esirukoukset on laadittu niin, että niissä toteutuu Sinä olet kanssani -kirkollisten toimitusten oppaan korostama kirkon jumalanpalveluselämä ja ihmisten kohtaaminen sekä heidän elämäntilanteensa huomioiminen kirkollisissa toimituksissa. Työskentelyssä on otettu huomioon kielelliset, eksistentiaaliset ja liturgiset lähtökohdat. 

Osa esirukouksista vastaa selkokielisten rukousten tarpeeseen. Ne myös täyttävät selkokielen vaatimukset, sillä työryhmä on viimeistellyt rukoukset Selkokeskuksesta saamansa palautteen pohjalta ja saanut luvan käyttää julkaisun yhteydessä Selkotunnusta. 

Kirkollisten toimitusten uusista niin kutsutuista kollehtarukouksista työryhmä valmistelee piispainkokoukselle erillisen esityksen, jonka piispainkokous voi antaa kirkolliskokoukselle.  Kollehtarukoukset ilmaisevat kirkon yhteistä uskoa. Ne ovat kirkkokäsikirjan varsinaista aineistoa, ja siksi niiden hyväksyminen kuuluu kirkolliskokoukselle. 

Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, p. 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi 

Yhteinen julistus kasteesta Suomen ortodoksisen kirkon kanssa lähetetään kirkolliskokoukselle 

Piispainkokous päätti lähettää kirkolliskokoukselle hyväksyttäväksi yhteisen julistuksen kasteesta Suomen ortodoksisen kirkon kanssa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kesken vallitsee toimiva käytäntö liittyen kasteen tunnustamiseen seurakuntaelämässä. Käytännössä luterilaisesta näkökulmasta on pidetty selvänä, että ortodoksi voi esimerkiksi toimia luterilaisten lisäksi luterilaiseksi kastetun lapsen kummina. Kirkkojen kesken ei kuitenkaan ole aiemmin ilmaistu keskinäistä kasteen tunnustamista. 

Lisätiedot: Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, Ulkoasiain osasto, p. 050 594 1713, tomi.karttunen@evl.fi 

Millenniaalien kirkko -hanke pyrkii kehittämään kirkon merkityksellisyyttä nuorille aikuisille 

Piispainkokous keskusteli Millenniaalien kirkko -hankkeesta. Kaksivuotinen hanke kestää kuluvan vuoden loppuun, ja se on yksi kolmesta kirkolliskokouksen rahoittamasta kirkon strategian toimeenpanohankkeesta. 

Hankkeessa pohditaan, miten tämän päivän nuoret ja nuoret aikuiset voisivat kokea kasteen ja kirkon jäsenyyden itselleen merkityksellisiksi. Tavoitteena on lujittaa ja monipuolistaa kokemusta kirkon jäsenyydestä niin, että jäsenyys on yhä selvemmin tietoinen valinta. Tavoitteena on myös, että seurakuntiin syntyy uutta merkityksellistä yhteisöllisyyttä, jota seurakuntalaiset ovat itse luomassa ja kehittämässä.

Milleniaalien kirkko - evl.fi 

Lisätiedot: Katri Vappula, johtava asiantuntija, Kasvatus ja perheasiat, katri.vappula@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä, p. 050 529 8061Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen vastuupiispaksi Jukka Keskitalo 

Piispainkokous nimesi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalon vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen yhteisvastuupiispaksi. Yhteisvastuukeräystä varten nimetty piispa on ollut tapana valita ennalta sovitun vuorojärjestyksen mukaisesti.

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2023 kampanjan teemaksi on valittu väkivalta sen eri muodoissa. 

Kuluvan vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailmalla. Yhteisvastuukeräyksen 2022 vastuupiispa on Mari Leppänen. 

Yhteisvastuu 

Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, p. 050 380 3270,
anna-kaisa.inkala@evl.fi