Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon eläkerahasto osallistuu ilmastonmuutostyöskentelyyn uudella ilmastonmuutosstrategialla

Julkaistu 21.12.2016

Kirkon eläkerahaston ilmastonmuutostyöskentely on osa sijoitustoiminnan riskienhallintaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitusten arvonkehitykseen ja asettaa sijoittajalle uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia.

Eläkerahaston keskeinen tehtävä on huolehtia kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta myös tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen tuomat riskit ovat erityisen kriittiset korkeiden kasvihuonekaasupäästöjen toimialoilla, kuten yhdyskuntapalveluiden, perusteollisuuden ja energian puolella. Ilmastovaikutukset ovat merkittäviä myös maa- ja metsätaloussektorilla.

Eläkerahasto vähentää hiilijalanjälkeä eri ilmastonmuutostyökalujen avulla

Kirkon eläkerahaston tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. Eläkerahasto allekirjoitti marraskuussa 2015 sijoittajien Montréal Carbon Pledge – ilmastoaloitteen ja sitoutuu raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

Eläkerahasto käyttää useita eri ilmastonmuutostyökaluja, joilla vähennetään sijoitustoiminnan hiilijalanjälkeä.

Eläkerahaston tärkeimmät työkalut ovat ESG-analyysi ja vaikuttamistoiminta, joita voidaan käyttää kaikissa omaisuuslajeissa. ESG-analyysissa sijoittaja sisällyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoitusanalyysiin rinnakkain perinteisten taloudellisten mittareiden kanssa. Ilmastonmuutosteeman osalta eläkerahasto voi vaikuttaa niin viranomaisiin, yrityksiin kuin laajempaan sijoitusyhteisöön. Eläkerahasto osallistuu muun muassa Carbon Disclosure Project (CDP) -aloitteeseen, jolla kannustetaan yrityksiä maailmanlaajuisesti raportoimaan ilmastonmuutostyöskentelystään.

Myös vihreät sijoitukset ovat keskeisessä asemassa, koska ne ovat välttämättömiä uusien vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseksi eri sektoreilla ja muodostavat ns. positiivisen hiilikädenjäljen.

Hiilijalanjäljen laskennan avulla eläkerahasto saa ajantasaisen kuvan sijoitustensa ilmastoriskeistä. Poissulkevat kriteerit fossiilisten polttoaineiden sijoituksissa vähentävät eläkerahaston hiiliriskiä suorissa osakesijoituksissa ja toimivat keskustelupohjana varainhoitajien kanssa. Vähähiiliset indeksituotteet ovat varteenotettavia vaihtoehtoja passiivisten osakesijoitusten puolella.

Eläkerahasto raportoi vuosittain ilmastonmuutostyöskentelyn edistymisestä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksessa.

Eläkerahaston ilmastomuutosstrategian hyväksyttiin 25.11.2016. Ilmastonmuutosstrategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Strategia on tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:
Magdalena Lönnroth, vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja, magdalena.lonnroth@evl.fi, p. 050 584 6912