Hyppää sisältöön
Takaisin listaukseen

Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli siinä, minkälaista Eurooppaa ja EU:ta haluamme vastaisuudessa. EU ei ole ainoastaan kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden toimivuutta edistävä talousyhteisö, vaan perimiltään yhteisiin arvoihin kuten ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvoon, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuva rauhanprojekti.

EU-jäsenyys on tuonut ja tuo edelleen paljon hyviä asioita meille eurooppalaisille. Tästä esimerkkinä on henkilöiden, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Tämänhetkiset suuret haasteet, joita ovat ilmastonmuutos, muuttoliike sekä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, edellyttävät yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja. Populismin ja kansallismielisyyden noustessa tarvitaan vahvaa, yhteisten arvojen mukaisesti toimivaa EU:ta. 

Euroopan ja EU:n tulevaisuus koskettaa meitä kaikkia. Kaksi kolmasosaa eurooppalaisista kokee EU-jäsenyyden hyödylliseksi tällä hetkellä. Luku on viimeksi ollut yhtä korkea vuonna 1983 (Eurobarometri, huhtikuu 2019).

On tärkeä olla mukana vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan EU kehittyy äänestämällä toukokuun EU-vaaleissa. On erityisen tärkeä, että nuorten ääni kuuluu, sillä vaikka nuoret suhtautuvat EU:hun kaikkein myönteisimmin, nuorten (18–24-vuotiaiden) äänestysprosentti oli edellisissä EU-vaaleissa vain 10 prosenttia.  

Kirkolle tärkeitä teemoja EU-vaalien alla ovat EU:n yhteisen arvopohjan vahvistaminen, EU:n ja kirkkojen sekä muiden uskontokuntien välisen vuoropuhelun kehittäminen, oikeudenmukainen ja ihmisarvoinen maahanmuuttopolitiikka sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Lisäksi EU:n tulee pyrkiä edistämään kansalaistensa hyvinvointia ja sosiaalista tasa-arvoa sekä torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.

Euroopan unionia tulee kehittää ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, rauhaa ja vakautta sekä taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä oikeudenmukaisuutta edistäväksi arvoyhteisöksi. Tarvitsemme uskoa, toivoa ja rohkeita uusia visioita, jotta yhteistä hyvää voidaan aidosti edistää myös Euroopan tasolla – niin nykyisille kuin tuleville eurooppalaisille.

Äänestä paremman, oikeudenmukaisemman ja ihmisarvoisemman Euroopan puolesta toukokuun EU-vaaleissa.

Kirjoittajan esittely

Lena Kumlin

EU-lakimies
Kirkkohallitus

Takaisin listaukseen