Hyppää sisältöön

Otoksia kirkon avioliittokeskustelusta mediassa

Arkkipiispa Tapio Luoma totesi Yle uutisten haastattelussa 26.6.2019, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkossa vain ajan kysymys. Hän pitää todennäköisenä, että kirkko seuraa asiassa muiden Pohjoismaiden kirkkojen viitoittamaa tietä. Kirkolliskokouksen kanta muuttuu kuitenkin vasta kun asian taakse saadaan kirkolliskokouksen enemmistö, eli kolme neljäsosaa kirkolliskokouksen 109 jäsenestä. Arkkipiispa on luottavainen, että ratkaisua odotellessa kirkon jäsenet pystyvät keskustelemaan aiheesta kunnioittavassa hengessä. 

11.3.2017 Arkkipiispa Kari Mäkinen totesi Ylen ykkösaamun haastattelussa pitävänsä valitettavana sitä, ettei kirkollinen vihkiminen kuulu seurakuntien keinoihin palvella samaa sukupuolta olevia pareja. Hän kuitenkin näkee, että evankelisluterilainen kirkko tulee jollain aikavälillä hyväksymään samaa sukupuolta olevien vihkimisen, vaikka näin ei vielä ole.
”Ymmärrän sen ristiriidan, jota aika monetkin papit kantavat. He haluaisivat palvella samaa sukupuolta olevaa avioparia täsmälleen yhtä hyvin, ja samalla tavalla kuin eri sukupuolta olevaa paria. Samanaikaisesti he tiedostavat ja tunnistavat että tämän hetken kirkon päätösten mukaisesti se ei ole mahdollista."

25.2.2017 Piispa Irja Askola ja piispa Björn Vikström kirjoittivat HS Vieraskynä palstalla avioliittolain muuttumisen aattona. He totesivat samaa sukupuolta olevien avioliittojen olevan myönteinen yhteiskunnallinen muutos ja muistuttivat, että avioon astuvien juhlapäivää ei pidä pilata kirkkopoliittisilla irtiotoilla.

24.2.2017 Piispa Kaarlo Kalliala kirjoitti Turun Sanomissa avioliittokäsityksestä: ”Minusta näyttää siltä, että pysyvä ratkaisu edellyttää kahden eri avioliittokäsityksen rauhanomaista rinnakkaineloa yhdessä ja samassa kirkossa. Ratkaisun etsiminen ottaa aikaa. Mutta vaikka ensi viikolla ei kirkollisesti voikaan vihkiä, kirkon rukousperinnettä voi nytkin hyödyttää kauniisti ja tyylikkäästi.”

9.2.2017 Kotimaa haastatteli neljää piispaa arkkipiispa Kari Mäkisen piispainkokouksen avajaisissa 25.1. avioliittoasiasta pitämän puheen tiimoilta. Samuel Salmi, Simo Peura, Jari Jolkkonen ja Seppo Häkkinen kertovat haastattelussa, miten he arkkipiispan näkökulmiin suhtautuvat ja mitä ajatuksia puhe on heissä herättänyt. 

7.2.2017 A-studiossa kirkon avioliittokäsityksestä olivat keskustelemassa Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, Nousiaisten kirkkoherra Juhana Markkula sekä entinen pappi Susanna Airola. Kanala on ilmoittanut vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja 1.3. alkaen. Markkula edustaa kirkon nykyistä kantaa, eikä vihkisi samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkko sen sallisi.

31.1.2017 Helsingin Sanomat ja Kirkko ja kaupunki tekivät kyselyn Helsingin hiippakunnan kirkkoherroille suhtautumisesta sukupuolineutraaliin avioliittoon ja samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen. Kaikkiaan 36 kirkkoherrasta kolme aikoo vihkiä 1.3. alkaen samaa sukupuolta olevia avioliittoon kirkon virallisesta kannasta poiketen. Kyselystä kirjoitti myös Yle.

25.1.2017 Arkkipiispa Kari Mäkinen toivoi piispainkokouksen avauspuheessaan, etteivät kirkon ristiriidat olisi etusijalla kenenkään hääjuhlassa. Hän totesi, että kirkon on kannettava vastuunsa palvella myös samaa sukupuolta olevien hääjuhlan yhteydessä. Asiasta uutisoivat mm. Yle ja Helsingin Sanomat.

21.12.2016 Aamulehti kysyi Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikaiselta, mitä tapahtuu papeille, jotka vastustavat kirkon avioliittolinjaa. Hallikainen ei pidä hyvänä, että asiasta lähdettäisiin käräjöimään maallisessa tuomioistuimessa. Hän toivoo, että kirkon sisällä käytäisiin keskustelua ja että nekin papit, jotka haluavat vihkiä vastoin kirkon nykyistä kielteistä linjaa, voisivat pidättäytyä vihkimästä, kunnes asia saadaan kirkossa ratkaistua.

21.12.2016 Aamulehti nosti esiin kysymyksen, kuinka paljon samaa sukupuolta olevilla on kysyntää kirkolliselle vihkimiselle ja onko julkinen kohu suurempi kuin tarve asialle. Lehti haastatteli Tampereen seurakuntien tiedottaja Eva Wäljasta.

19.12. Savon Sanomissa kuopiolainen pappi Kati Jansa arvioi jokaisessa hiippakunnassa olevan pappeja, jotka aikovat vihkiä samaa sukupuolta olevia ihmisiä maaliskuusta alkaen. Piispa Jari Jolkkonen toteaa, että vihkimisestä aiheutuvat seuraamukset katsotaan tapauskohtaisesti. "Minusta rohkea pappi on sellainen, joka sitoutuu pappislupaukseen eli pysyy kirkon tunnustuksessa ja noudattaa kirkon lakia. Hiippakunnat eivät voi kävellä kirkolliskokouksen päätösten yli", Jolkkonen sanoi.

19.12.2016 STT:n jutussa "Nais- ja miesparien kirkkohäät voisivat johtaa vuosien oikeusruljanssiin" pohditaan, mitä tapahtuu, jos pappi vastoin kirkon järjestystä vihkii nais- tai miesparin avioliittoon avioliittolain muututtua. Moni haastatelluista asiantuntijoista pitää tärkeänä, että eri puolilla maata noudatettaisiin yhtenäisiä sanktiokäytäntöjä, mutta ennakoi samalla valituksia hallinto-oikeuksiin. Ks. esim. Etelä-Suomen Sanomien juttu aiheesta.

15.11. Kotimaa-lehden analyysi kirkolliskokouksen avioliittokeskustelusta: "Pekka Simojoen tunteellinen puheenvuoro kiteytti kirkolliskokouksen aviokeskustelun"

8.11. Kirkolliskokouksen avioliittoaiheisesta keskustelusta raportoitiin mediassa. Katso mm. MTV:n uutinen asiasta.

6.11. Helsingin Sanomat kysyi teologian opiskelijoiden näkemyksiä samaa sukupuolta olevien avioliitosta.

24.10. Kotimaa haastatteli mm. Kunnioittava keskustelu -mallin pilottikeskustelussa mukana olleita, keskenään erilaisia avioliittonäkemyksiä omaavia Laura Mäntylää ja Aino Vestia. Molemmat olivat kokeneet keskustelun myönteiseksi ja rakentavaksi. "Olen saanut korjaavia kokemuksia ja kohdannut ihania ihmisiä, joista osa on teologisesti hyvin eri mieltä kanssani. Olen tuntenut syviä tunteita ja tullut lohdutetuksi ja kohdatuksi. Olen saanut uusia ystäviä ja teologisia oivalluksia", Laura Mäntylä summasi kokemustaan.

14.10.2016 Media uutisoi Helsingin hiippakuntavaltuuston kannanotosta, jossa vaadittiin, että kirkon täytyy sopeutua avioliittolain muutokseen ja vihkiä sukupuoleen katsomatta kaikki sitä pyytävät parit. Ks. esim. Ylen uutinen asiasta. Osa medioista uutisoi kannanotosta epäselvästi. Julkisuuteen välittyi viesti päätöksestä, jonka mukaan Helsingin hiippakunnan osalta asia olisi nyt ratkaistu ja papeille olisi annettu lupa vihkiä.

14.10.2016 Suomen kuvalehti julkaisi arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelun. Mäkinen korosti, että avioliittokeskustelua ei tulisi käydä niiden ihmisten ohi, joita se koskee. Vaarana on, että puhutaan ”ilmiöistä ja käsitteistä, kun oikeasti on kysymys ihmisistä”.

5.10. Paavalin seurakunta vetosi julkisella vetoomuksella piispoihin ja kirkolliskokoukseen samaa sukupuolta olevien vihkimisessä. Asiasta uutisoi mm. Helsingin Sanomat.

3.10.2016 Yle kysyi kaikilta piispoilta avioliittokäsityksestä: ”Piispat erimielisiä homoparien kirkkovihkimisestä – rukoileminen kävisi kaikille”. Osa piispoista haluaa pitäytyä nykyisessä avioliittokäsityksessä, osa olisi valmis tulevaisuudessa vihkimään homopareja. Myös muutoksen hyväksyvät korostavat, että kirkon täytyy edetä siihen omaan tahtiinsa. Porvoon piispa Björn Vikström kertoo haastattelussa, että hänen mielestään kirkko voisi luopua vihkioikeudesta ja siirtyä siunaamaan aviopareja, myös samaa sukupuolta olevia.

3.9. Helsingin Sanomat kokosi maakuntalehtien kommentteja kirkon avioliittokeskustelusta pääkirjoitussivullaan.

2.9.2016 Myös voimakkaita irtiottoja kirkon kannasta on ennakoitu mediassa.  Yle haastatteli kahta pappia, jotka eivät aio noudattaa piispojen esittämää nykylinjausta maaliskuussa.

1.9.2016 Helsingin piispa Irja Askola kertoi MTV:n haastattelussa toivovansa, että kirkko alkaisi vihkiä myös homopareja. Piispa Tapio Luoma kertoi pitävänsä lähtökohtaisesti avioliittoa miehen ja naisen välisenä.

1.9.2016 Espoon piispa Tapio Luoma kannusti MTV:n haastattelussa homopareja käyttämään rukoushetkeä eikä hylkäävän kirkkoa. Hän muistutti myös, että avioliittokäsityksen muutos vaatisi kirkolliskokouksen hyväksynnän ja ettei mitään sellaista ole vireillä.

1.9.2016 Helsingin Sanomien artikkelissa piispat Irja Askola ja Kaarlo Kalliala avasivat selontekoa ja sen aiheuttamia ajatuksia. ”Piispat pahoittelevat homojen kohtelua – kirkon lähimmäisenrakkauden opit eivät ole yltäneet seksuaalivähemmistöihin”

31.8.2016 Piispainkokouksen avioliittoselonteko kiinnosti mediaa. Jutuissa kerrottiin, että kirkollinen vihkiminen ei siis ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan 1.3.2017. Selonteon viesti, että kirkko ei käännä selkäänsä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja sateenkaariperheille vaan toivottaa heidät kirkkoon tervetulleeksi, tuli myös joissain medioissa, esimerkiksi Ylellä, esiin.

13.7.2016 Helsingin Sanomat haastatteli HSTV:ssä Porin SuomiAreenalla vieraillutta arkkipiispa Kari Mäkistä. Hänen mukaansa uuden avioliittolain vaikutusta kirkolle on tarpeen tarkastella rauhallisesti ja perusteellisesti siten, ”että toiset eivät määrittele sitä kirkon puolesta, vaan että kirkko voi sen määritellä itse”. Hän korostaa, että kirkossa on tehtävä yhteisiä päätöksiä ja niiden mukaan on myös toimittava yhdessä.

30.6.2016 Voima-lehdessä ilmestyneessä haastattelussa arkkipiispa Kari Mäkinen toteaa: ”Kirkossa pitäisi olla rauhallista tilaa peilata kirkon omaa traditiota vasten eri mahdollisuuksia tukea kaikkia avioliiton solmivia.” Arkkipiispa itse pitäisi selkeimpänä ratkaisuna Ruotsin-mallia, jossa avioliittoon vihitään myös samaa sukupuolta olevia pareja. Tämä edellyttäisi hänen mukaansa kuitenkin kirkon yhteistä päätöstä.

1.6.2016 Yle haastatteli uutisessaan Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangasta sekä kirkkoneuvos Pirjo Pihlajaa. Professori Kangas esittää näkemyksensä kirkkohallituksen tilaamassa asiantuntijalausunnossa, joka käsittelee avioliittolain muutoksen vaikutusta kirkolliseen vihkimiseen.

17.4.2016 MTV:n haastattelussa Porvoon piispa Björn Vikström arveli, että kirkon virallista kantaa asiaan voi joutua odottamaan parikin vuotta. "On odotettavissa, että melko pian tulee kirkolliskokouksen aloite, joka käynnistää tämän keskustelun. Yleensä tällaiset keskustelut vievät parikin vuotta", hän arvelee.

17.4.2016 MTV julkaisi piispoille lähettämänsä kyselyn tulokset.

14.4.2016 Mikkelin piispa Seppo Häkkinen toteaa Ylen haastattelussa ”papin tulee noudattaa kirkkokäsikirjaa ja kirkolliskokouksen päätöksiä. Tämän mukaan mies- tai naisparien vihkiminen ei tule kysymykseen, vaikka laki sen sallisikin”.

11.4.2016 Norjan kirkossa tehtiin päätös alkaa vihkiä nais- ja miespareja.

9.4.2016 Arkkipiispa Kari Mäkinen esiintyi Ylen Ykkösaamussa. Hän ilmaisi, että papeilta ei ole viisasta toimia vastoin kirkon kantaa, vaan on maltettava kulkea kirkon oman järjestyksen kautta.

8.4.2016 Helsingin Sanomat uutisoi, että Helsingin seudulla papit vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja todennäköisesti jo vuoden kuluttua, kun uusi avioliittolaki tulee voimaan – ja siitä syntynee kuohuntaa. Juttuun on haastateltu Helsingin hiippakuntadekaani ja tuomiokapitulin jäsen Reijo Liimataista.

23.3.2016 Pääkaupunkiseudun seurakuntien Valomerkki julkaisi uutisen, jonka mukaan useat helsinkiläispapit vihkivät homopareja heti kun laki muuttuu. Juttuun oli haastateltu Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangasta ja hiippakuntadekaani Reijo Liimataista.