Kannanotoissa kuuluu kirkon ääni

Kirkon kannanotot syntyvät kirkolliskokouksessa, kirkkohallituksen täysistunnossa sekä piispainkokouksessa. Kannanotot muodostuvat prosessissa, johon kuuluu yleensä työryhmä- tai toimikuntatyöskentelyä, päätöksenteko ja toisinaan myös äänestys.

Kirkolliskokous ja kirkkohallituksen täysistunto vastaavat valtioneuvostolle annettavista kannanotoista. Lausunnot liittyvät usein ministeriöiden lakiesityshankkeisiin. Kirkon oppiin, henkilöstöpolitiikkaan tai kansainvälisiin suhteisiin liittyviä asioita käsitellään piispainkokouksessa.

Kannanottoihin voi tutustua Kirkkohallituksen Domus-asianhallintajärjestelmässä.