Hyppää sisältöön

Ungdomens Kyrkodagar 23-26.1.2020 på Lärkkulla

UK 2020 är över. Temat var "Följ med och se", inspirerat av Joh. 1:46. Nedan hittar du ännu programhäftet för UK2020, samt annat som behövdes inför och under UK. Materialet hålls kvar för den som vill blicka tillbaka eller är nyfiken på vilka ärenden som fanns på föredragningslistan. Protokollet skrivs nu rent och när det är justerat och klart kommer det också att finnas tillgängligt på sidan Beslut från UK 2020. Ett sammandrag av besluten hittas redan på samma sida. 

Programhäftet UK2020

Motioner och initiativ till diskussion 2020

Här hitta du broschyren med förhandsinformation. Har du frågor kan du rikta dig till din ungdomsarbetsledare eller Rebecka Stråhlman.

Länkar att bekanta sig med inför diskussionerna

§13 Motion: Mångfald i ungdomsarbete

Kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

§15 Initiativ till diskussion: Koldioxidneutral kyrka 2030

Kyrkans strategi för kolneutral kyrka

§18 Vad behövs för en "grön skriba"?

Information om Grön skriba

§21 Motion: Inför toapasset i församlingarnas fastigheter

Information om toapasset

Hur man meddelar om toapass

§22 Motion: Förbättra samarbetet mellan UK och kyrkomötet samt UK och stiftsfullmäktige

Artikel om "Kyrkomötet möter barn och unga"

De ungas kyrkomöte i Sverige

Frånvaro från skolan

Eftersom UK börjar redan på torsdag kväll kan du behöva anhålla om frånvaro från skolan. Beroende på var du bor och hur lång resetid du har kan du behöva anhålla om 1-2 dagars frånvaro. Om du är osäker på hur lång frånvaro du behöver kan du kolla med din ungdomsarbetsledare. De flesta skolor använder Wilma och anhållan om frånvaro ska göras i Wilma av vårdnadshavaren (ifall du är under 18). Behöver du en skild blankett för anhållan om frånvaro kan du använda dig av blanketten här nedanför. Oberoende om du anhåller om frånvaro via Wilma eller med hjälp av blanketten så ska du bifoga brevet till rektorn som också finns här nedanför. I brevet finns information om vad UK är, vad dagarna innehåller samt kontaktinformation till Rebecka Stråhlman ifall din rektor eller lärare undrar något om UK.

Anhållan om frånvaro 

Brev till rektor