Hyppää sisältöön

Raamatun kirjojen lyhenteet

Vanha testamentti

Ensimmäinen Mooseksen kirja                  (1. Moos.)

Toinen Mooseksen kirja                              (2. Moos.)

Kolmas Mooseksen kirja                              (3. Moos.)

Neljäs Mooseksen kirja                                (4. Moos.)

Viides Mooseksen kirja                                (5. Moos.)

Joosuan kirja                                                  (Joos.)

Tuomarien kirja                                            (Tuom.)

Ruutin kirja                                                    (Ruut)

Ensimmäinen Samuelin kirja                      (1. Sam.)

Toinen Samuelin kirja                                  (2. Sam.)

Ensimmäinen kuninkaiden kirja                 (1. Kun.)

Toinen kuninkaiden kirja                             (2. Kun.)

Ensimmäinen aikakirja                                 (1. Aik.)

Toinen aikakirja                                             (2. Aik.)

Esran kirja                                                      (Esra)

Nehemian kirja                                             (Neh.)

Esterin kirja                                                    (Est.)

Jobin kirja                                                       (Job)

Psalmien kirja                                                (Ps.)

Sananlaskujen kirja                                      (Sananl.)

Saarnaajan kirja                                            (Saarn.)

Laulujen laulu                                                (Laul. l.)

Jesajan kirja                                                   (Jes.)

Jeremian kirja                                                (Jer.)

Valitusvirret                                                   (Valit.)

Hesekielin kirja                                             (Hes.)

Danielin kirja                                                  (Dan.)

Hoosean kirja                                                (Hoos.)

Joelin kirja                                                      (Joel)

Aamoksen kirja                                             (Aam.)

Obadjan kirja                                                 (Ob.)

Joonan kirja                                                    (Joona)

Miikan kirja                                                    (Miika)

Nahumin kirja                                                (Nah.)

Habakukin kirja                                             (Hab.)

Sefanjan kirja                                                 (Sef.)

Haggain kirja                                                  (Hagg.)

Sakarjan kirja                                                  (Sak.)

Malakian kirja                                                 (Mal.)

Vanhan testamentin apokryfikirjat

Tobitin kirja                                                    (Tob.)

Juditin kirja                                                     (Judit)

Kreikkalainen Esterin kirja                           (Kr. Est.)

Ensimmäinen makkabilaiskirja                   (1. Makk.)

Toinen makkabilaiskirja                               (2. Makk.)

Viisauden kirja                                               (Viis.)

Sirakin kirja                                                     (Sir.)

Barukin kirja                                                   (Bar.)

Jeremian kirje                                                 (Jer. k.)

Danielin kirjan lisäykset                                (Dan. lis.)

Manassen rukous                                          (Man. r.)

Uusi testamentti

Evankeliumi Matteuksen mukaan             (Matt.)

Evankeliumi Markuksen mukaan              (Mark.)

Evankeliumi Luukkaan mukaan                 (Luuk.)

Evankeliumi Johanneksen mukaan           (Joh.)

Apostolien teot                                             (Ap.t.)

Kirje roomalaisille                                        (Room.)

Ensimmäinen kirje korinttilaisille              (1. Kor.)

Toinen kirje korinttilaisille                          (2. Kor.)

Kirje galatalaisille                                         (Gal.)

Kirje efesolaisille                                           (Ef.)

Kirje filippiläisille                                           (Fil.)

Kirje kolossalaisille                                        (Kol.)

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille        (1. Tess.)

Toinen kirje tessalonikalaisille                    (2. Tess.)

Ensimmäinen kirje Timoteukselle              (1. Tim.)

Toinen kirje Timoteukselle                          (2. Tim.)

Kirje Titukselle                                              (Tit.)

Kirje Filemonille                                            (Filem.)

Kirje heprealaisille                                       (Hepr.)

Jaakobin kirje                                                (Jaak.)

Ensimmäinen Pietarin kirje                        (1. Piet.)

Toinen Pietarin kirje                                    (2. Piet.)

Ensimmäinen Johanneksen kirje              (1. Joh.)

Toinen Johanneksen kirje                          (2. Joh.)

Kolmas Johanneksen kirje                         (3. Joh.)

Juudaksen kirje                                            (Juud.)

Johanneksen ilmestys                                 (Ilm.)