Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är ett tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten evl.fi/plus (på svenska) och har uppdaterats 24.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bildens textmotsvarighet (alt-texter)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Endel bilder eller bildlänkar saknar textmotsvarighet eller så motsvarar textmotsvarigheten inte tillräckligt bra bilden. Vi skriver in texterna snarast möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

 

 • Möjlig att uppfatta: Desgin som HTML-språk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En del av innehållet på sidorna har delvis designats med HTML-kod istället för CSS. Detsamma förekommer i texter och rubriker.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Rubriker

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På en sida finns en rubrik utan text. Och endel sidor saknar huvudrubrik. Vi försöker rätta till det här snarast.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Inmatningsfält

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Inmatningsfält ska alltid ha en beskrivning som uttryckligen är associerad med textområdet för att användare med assisterande teknik får veta vad fältet är till för.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1 Information och relationer

 

 • Möjlig att uppfatta: Kontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast. Detta korrigeras snarast.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

 

 • Hanterbar: Fokusering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Elementet blir inte markerat då det fokuseras med tangenbordsnavigation.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.7 Synligt fokus

 

 • Robust: Förklaring av en funktion

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Bristfällig förklaring för hjälpmedel. Vi åtgärdar det här så snart som möjligt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Robust: Inbäddningar på sidan

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det saknas förklaring för inbäddningar såsom video, karta eller sociala medier. Vi kan inte rätta till det här för att det orsakas av en tredje part. I rubriken försöker vi förklara vilken sorts inbäddning det är fråga om.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Följande berörs inte av lagen

 • kontorsprogrammens dokument (till exempel doc, pdf, odt) som har lanserats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
 • direktsända video- eller ljudprogram som inte ska lagras eller publiceras på nytt
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/Öppna länk i ny flik

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000