Hyppää sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande för evl.fi plus

URL-adress: https://evl.fi/plus 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlandrens församling strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Vi förbättrar kontinuerligt sidans användning och anpassar den till tillgänglighetsstandarder. 

Detta tillgänglighetsutlåtande berör evl.fi/plus och är gjort 17.9.2019. Uppdaterad 1.6.2020. 

Funktioner som stöder tillgänglighet 

Kyrkostyrelsen försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder: 

  • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé. 
  • Tillgänglighet hör till vårt sätt att verka internt. 
  • Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis. 
  • Vi erbjuder våra arbetstagarna utbildning i tillgänglighet. 
  • Vår organisation har ett tekniskt verktyg som hjälper oss att utvärdera tillgängligheten. 

Webbplatsens tillgänglighet

Sidans nuvarande standard för tillgänglighet: 

Sidan strävar till att uppnå WCAG 2.1, AA-nivå inom loppet av december 2020. 

Situationen för tillfället 

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen

Användare kan fortfarande stöta på brister på sidorna. Här följer en förteckning över de brister vi är medvetna om. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar brister som inte finns uppräknade. 

Tekniska brister 

Sidan har tekniska brister kring tillgänglighet på följande områden: webbläsarens användning i blanketternas formulärfält, länkarnas fokusering eller visuella förstärkning, sidornas huvudrubriker eller rubrikernas tiltelfält saknas, ifram beskrivningar fattas, fel i förverkligandet av wai-aria och i att i skrämläsaren förbigå innehåll som upprepas.  

Vi strävar efter att korrigera våra brister före slutet av december 2020. 

Videor 

Alla våra videon har för tillfället inte textning. De videor som finns på sidan textas före 23.9 2020. 

Bildernas alternativa texter (alt-text) 

En del av våra bilder kan sakna alt-text. Vi går igenom dem och korrigerar saknade texter så snart som möjligt. 

Trasiga länkar 

På våra sidor kan finnas trasiga länkar. Vi korrigerar dem så snart som möjligt. Kontakta oss om du stöter på en trasig länk. 

H1-rubriker saknas 

På våra sidor saknas H1-rubriker. Vi korrigerar det här så snart som möjligt. 

Dokument (PDF, Word, Powerpoint, Excel) 

Alla dokument som finns på våra sidor är inte för tillfället tillgängliga. Vi korrigerar dem och gör dem tillgängliga så snart som möjligt. Kontakta oss om du hittar brister. 

Färgkontraster 

På våra sidor är färgkontrasterna inte på alla punkter i enlighet med WCAG-standarden. Vi korrigerar det här så snart som möjligt. 

Läsbarhet 

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor. 

Användning av mellanrubriker och rubrikhierarki 

Vi granskar och korrigerar rubrikernas nivå på vår webbplats som bäst. Vår avsikt är att rubriknivåerna är logiska och i ordning. Det betyder att under huvudrubriken är den första nivåns underrubrik och under denna bara rubriker av lägre nivå. Detta är inte fallet just nu på vår webbplats. Vi strävar till att korrigera detta så snart som möjligt. 

Kompatibilitet med webbläsare 

Sidan är kompatibel med följande webbläsare: 

  • Internet Explorer (Windows), version 11 
  • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen 
  • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen 
  • Safari (Mac), nyaste versionen 

Teknik 

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet: 

Tillvägagångssätt kring utvärdering 

Kyrkostyrelsen utvärderade den här webbplatsens tillgänglighet på följande sätt: 

Självutvärdering: organisationen har utvärderat webbplatsen internt. 

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet på vår webbplats? 

Vi tar gärna emot respons om vår webbplats tillgänglighet. Du kan kontakta oss med webblanketten https://lomakkeet.evlutkirkko.fi/respons-tillganglighet/

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor. 

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer) 

Om du hittar brister på våra sidor så ber vi att du tar kontakt med oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får ett svar under två veckor så kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverk. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverks sida finns information om hur överklagan görs och behandlas. 

Övervakningsmyndighetens kontaktinformation: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000 

Redigerad