Kanttori tuo musiikin seurakunnan arkeen ja juhlaan

Kanttori työskentelee muusikkona jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan erilaisissa tilaisuuksissa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu laulamista, soittamista, kuorojen ja musiikkiryhmien harjoittamista ja johtamista, konserttien järjestämistä ja niissä esiintymistä.

Kanttori tekee musiikkia kaikenikäisten ihmisten kanssa esimerkiksi muskareissa, päiväkerhoissa, rippikouluissa, koulu- ja laitosvierailujen yhteydessä. Kanttori toimii myös yhteistyössä paikkakuntansa eri musiikkitoimijoiden kanssa.

Koulutus

Kanttoriksi voi opiskella 

Useimpiin kanttorin virkoihin edellytetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikin koulutusohjelmassa suoritettua musiikin maisterin tutkintoa (330 op).

Noin viidennes kanttorin viroista edellyttää joko alempaa korkeakoulututkintoa, musiikin kandidaatti (180 op) tai kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoa, muusikko (AMK) (240 op).

Kaikkiin tutkintoihin tulee sisältyä kanttorin kelpoisuusvaatimuksen mukaisia opintoja 130 op.

Kanttorin kelpoisuusvaatimus (Sakasti-palvelussa)

Kanttorin ja kirkon hengellisen työn työntekijän ydinosaamiskuvaukset (Sakasti-palvelussa)

(Kuva: Pentti Mansukorpi)