Hyppää sisältöön

Kirkko on suuri työnantaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 367 seurakuntaa (1.1.2022), joissa vakituisessa työsuhteessa työskentelee yhteensä noin 15 800 työntekijää. Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää mm. hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia. Seurakunnat ovat itsenäisiä, ja toimivat kukin yksittäisenä työnantajana. Kirkolla on työntekijöitä myös yhdeksän hiippakuntansa tuomiokapituleissa.

Vuonna 2021 koko kirkossa työskentelee 2020 seurakuntapappia. Seurakuntatyön lisäksi papit voivat työskennellä kirkon erityistehtävissä, esimerkiksi sairaalapappeina tai perheneuvojina.

Seurakuntapastoreista vuonna 2019 miehiä oli 50,7 % ja naisia 49,3 %. Kirkkoherroista 25 % oli naisia. Koko kirkon henkilöstöstä naisia oli 71,4 % ja miehiä 28,6 %.

Kirkon työntekijöiden vakituisessa työsuhteessa olevien keski-ikä on 49 vuotta. Kaikki työntekijäryhmät mukaan lukien eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 50–59-vuotiaat.