Hyppää sisältöön

Olemme suuri työnantaja

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaikkiaan 354 seurakuntaa (1.1.2023), joissa työskentelee yhteensä noin 15 800 työntekijää.
Hengellisen alan lisäksi kirkko työllistää mm. hallinnon, viestinnän ja kiinteistöhuollon osaajia. Seurakunnat ovat itsenäisiä, ja toimivat kukin yksittäisenä työnantajana. Kirkolla on työntekijöitä myös yhdeksän hiippakuntansa tuomiokapituleissa.

Vuonna 2023 koko kirkossa työskentelee noin 2000 seurakuntapappia. Seurakuntatyön lisäksi papit voivat työskennellä kirkon erityistehtävissä, esimerkiksi sairaalapappeina tai perheneuvojina.

Seurakuntapastoreista vuonna 2023 naisia on 51 % ja miehiä 49 %. Kirkkoherroista 29 % oli naisia. Koko kirkon henkilöstöstä naisia oli 71 % ja miehiä 29 %.

Kirkon työntekijöiden vakituisessa työsuhteessa olevien keski-ikä on 50 vuotta. Kaikki työntekijäryhmät mukaan lukien eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 50–59-vuotiaat.