Päätöksenteko kirkossa

Kirkon päätöksenteko jakautuu monelle eri tasolle. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys sekä vaaleilla valitut päätöksentekijät.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous. Sen lisäksi keskushallintoon kuuluu kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos.

Seurakuntavaaleissa valitaan monista keskeisistä seurakuntaan/seurakuntayhtymään.  Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi.

Kirkolliskokous kokoontuu Turussa.