Hyppää sisältöön

Alaikäisen kirkkoon liittyminen

Huoltajat päättävät yhdessä alle 18-vuotiaan uskonnollisesta asemasta eli siitä, halutaanko lapsi liittää tai erottaa kirkon jäsenyydestä.

Kun lapsi on alle 12 vuotta:

  • Huoltajien päätöksellä voi alle 12-vuotias liittyä seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen.
  • Alle 12-vuotias voi jäädä kirkon jäseneksi vaikka hänen vanhempansa tai huoltajansa eroaisivat kirkosta.

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta:

  • 12-17-vuotiaiden lasten uskonnollisen aseman muutokset (liittyminen tai eroaminen) edellyttävät aina lapsen ja hänen huoltajiensa samanmielisyyttä.
  • 12-17-vuotias voi liittyä tai jäädä seurakunnan jäseneksi vaikka hänen vanhempansa eivät kuuluisikaan kirkkoon.

Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan tuomioistuimen päätöstä.

Lapsen uskonnollista asemaa määrittävät uskonnonvapauslaki ja luterilaisen kirkon oma lainsäädäntö. Uskonnonvapauslain mukaan kirkon omassa lainsäädännössä voidaan säätää erikseen jäsenyyden edellytyksistä.

Alaikäisen kirkkoon liittymisen voi laittaa alulle tulostamalla ja täyttämällä tämän lomakkeen. Lomake tulee postittaa tai viedä oman kotikunnan seurakuntaan.