Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet


asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kyrka och skola, konfirmandarbete


asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Kyrkans Samtalstjänst, själavård


pastor för döva
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Dövpräst i Svenskfinland


johtava asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Vuxenarbete och kultur

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ungdomsfrågor


omsorgspräst
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki

Omsorgspräst i Svenskfinland