Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens plenum

Sekreterare och medlemmar

Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Pekka Heikkilä

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

Seppo Häkkinen

Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum, ordförande för handboksutskottets

biskop


Tarja Kantola

kyrkostyrelsens plenum

bokförare, ordförande

Elina Kemppainen

kyrkostyrelsens plenum

stud. i samhällsvetenskaper, projektkoordinator

Matti Ketonen

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

docent, medicinalråd


Mari Leppänen

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

biskop

Tapio Luoma

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop


Kalle Mäki

kyrkostyrelsens plenum

läkare, teologie magister


Jukka Pakarinen

kyrkostyrelsens plenum

kyrkoherde, kontraktsprost


Pirjo Sariola

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

Heikki Sorvari

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

diplomingenjör


Vuokko Vänskä

kyrkomötesombud, lagutskottet, kyrkostyrelsens plenum

redaktör