Hyppää sisältöön

Konstitutionsutskottet


kyrkomötesombud

ledande familjerådgivarekyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

lektor, pastor, psykoterapeutkyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

chefredaktör


kyrkomötesombud

ledare för hemlandsarbetet (pens.)kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprostBiskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

biskop