Hyppää sisältöön
Pappersbåtar i en pöl

Visa att din partner betyder någonting för dig 

Små saker och ofta är ett vinnande koncept.  Att i små vardagliga situationer visa att du känner till din partners önskemål, vanor och att du tar dem på allvar har stor betydelse på sikt. Det visar samtidigt att du är intresserad över hen. 

Du kan också visa ditt intresse över hen genom att lyssna till hen, också då det är klagomål som framförs. Våga fråga varför hene är arg och ställ öppna frågor. Lyssna sedan genom att nicka, hummande och våga ta ögonkontakt. 

Hitta möjligheter att vara överens

Ofta när vi är mitt i en konflikt fokuserar vi 100% på det negativa och missar det vi är av samma åsikt om. Om vi letar efter möjligheter att vara av samma åsikt och uttrycker det visar du att du är intresserad också av den andras synpunkt anser den vara värdefull och att du bryr dig om din partner. Även ett litet steg åt det hållet kan ändra grälets reiktning.

Parförhållandet magiska 5:1 balans

Gottman institutet har sedan 70-talet forskat i parförhållanden. Ett fynd är förhållandet mellan negativa och positiva interaktioner i lyckliga förhållanden.  Fem eller flera positiva interaktioner per en negativ är reseptet, en 5:1 diet för lyckliga förhållanden.

Vi kan inte undvika att bli irriterade på varandra allt emellanåt. Det väsentliga är hur känslorna uttrycks. Negativ effekt på förhållandet får aggressioner som uttrycks med kritik, förakt, defens eller våld. Negativ interaktion under en konflikt är t.ex. att vara emotionellt förringande, kritisk eller att bli defensiv och skylla ifrån sig. Det kan vara att rulla med ögonen, sucka eller på annat sätt kroppsligen visa förakt. Då sådant händer i ett bra förhållande repareras de raskt av flera positiva interaktioner, som kan vara t.ex. att:

Uttryck positiva känslor för din partner

Brukar du hålla din partner i handen, krama när ni möts igen, kyssa, smeka osv? Uttryck för att du tycker om din partner kan vara små och subtila men är viktiga både i och utanför konflikter.  Mitt i en konflikt minskar stressen betydligt om någondera kan visa lite ömhet t.ex. ta den andras hand och uttrycka i ord att situationen ni just ä rinne i är jobbig för er båda.

Empati och förlåtelse
Empati är en djup form av kontakt mellan människor. Vi kan förmedla vår empati genom att uttrycka att vi är ledsna för att vi sårat den andra, även mitt i en konflikt, om vi märker att den andra blivit ledsen. Det är inte alla gånger lätt att göra men då vi samtidigt är öppna och tydliga med våra egna behov och känslor, och bryr oss om hur den andra känner sig bygger vi starka känslomässiga band.

 

Testa er balans

Kolla upp hur balansen mellan positiv och negativ interaktion är ert förhållande. Om det finns för mycket negativ interaktion så bestäm dig för att skapa mera positiva tillfällen. Lägg också märke till det positiva som redan finns påtala också de små positiva stunderna det är ett effektivt sätt att odla en stark relation. Människohjärnan uppmärksammar automatiskt det negativa för att hålla oss vid liv, men för att uppmärksamma det positiva behöver vi ofta bestämma oss för att vi vill göra det.

Acceptera din partners perpektiv

Att se bådas ståndpunkt som likvärda också då de är helt motsatta förbättrar drastiskt konflikthanteringen och därigenom välmågan i familjen. Låt din partner veta att du respekterar hens åsikte t.ex. genom att summera det hen anser. Att respektera och validera (ge värde) kräver inte att man skall överge sin egen åsikt utan gör det möjligt att nå fram till varandra.

Medveten tacksamhet

Hur du tänker om din partner påverkar hur du behandlar hen. Du får in mycket positiv energi i ditt förhållande genom att fokusera på det positiva i din partner och i ert gemensamma liv.

Det negativa kommer oinbjudet isynnerhet när ni är av olika åsikt. Att  medvetet rikta in sig på det positiva kräver lite av dig men ger riklig utdelning. Varje gång du uttrycker dina positiva tankar i ord förstärker du er relation.

Acceptera din partners perpektiv

Att se bådas ståndpunkt som likvärda också då de är helt motsatta förbättrar drastiskt konflikthanteringen och därigenom välmågan i familjen. Låt din partner veta att du respekterar hens åsikte t.ex. genom att summera det hen anser. Att respektera och validera (ge värde) kräver inte att man skall överge sin egen åsikt utan gör det möjligt att nå fram till varandra.