Hyppää sisältöön

Är det möjligt att någon nära dig utsätts för våld?

Nästan varannan finländsk kvinna säger att hon i något skede av sitt liv utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Antalet utsatta män är nästan lika stort, men våldet mot kvinnor får ofta allvarligare och mer långtgående följder.

År 2019 dog 20 kvinnor till följd av närståendevåld, det vill säga våld utövat av en närstående person så som partnern, en tidigare partner eller en familjemedlem.

Trots att det är så vanligt är det väldigt sällsynt att någon av de närmaste bland vännerna eller familjen vet om det. Vad psykiskt våld angår kan man bara anta att siffran är ännu högre. Eftersom psykiskt våld inte lämnar några märken på kroppen förblir det ännu lättare osynligt utåt.

Det är alltså högst troligt att någon av dina vänner, bekanta eller släktingar i något skede av sitt liv levt i en våldsam relation. Vi ska komma ihåg att våld i en parrelation inte bara handlar om fysiskt och sexuellt våld utan också emotionellt och ekonomiskt våld. Våld är alltså allt som förorsakar skada eller lidande på det fysiska, emotionella, sexuella eller ekonomiska planet.

Det är väldigt svårt att som utomstående märka vad som pågår.  Den våldsamma partnern är ofta både charmig, vältalig och rolig i sociala sammanhang. Det kan gälla personer i alla samhällsklasser och yrkeskategorier. Det är ofta personer som har ett gott rykte och är allmänt omtyckta. 

Det betyder att de som utsätts för våld finns representerade i alla sociala samhällsgrupper. Det är viktigt att inse att vem som helst kan råka ut för en våldsam relation.

På samma sätt som det är väldigt svårt för de vänner som finns nära paret att se våldet, så är det också svårt för den som inleder en relation att märka att personen i fråga kan komma att använda sig av våld längre fram i relationen. Det existerar sällan något annat än avlägset klingande varningsklockor och dem kanske man bara blir medveten om mycket senare, då våldet redan är ett faktum. Eller så förkläs våldet så att det blir svårt att känna igen det fastän man redan utsatts för det en tid.

Vet du hur du kan vara till hjälp?

En långvarig utmattningskamp

Att ständigt hantera konflikt är uttröttande. Den som är trött väljer ibland den lättare vägen och ”låter det gå” för att det helt enkelt inte finns energi för att ta ett till utmattande samtal eller för att man börjat bli rädd för partnerns utbrott. Det finns annat som också kräver uppmärksamhet och energi och man kan inte bara få livet att stanna upp på alla andra fronter för att kunna jobba på parförhållandet. Då ger man efter, låter skällsord gå in genom ena örat och gå ut från det andra, håller ut för barn och fosterland och blir väldigt, väldigt trött.

Kvinna tröstar en kvinna vars make-up runnit.