Hyppää sisältöön
Personer i olika åldrar i en AA-grupp.
Foto: gettyimages.fi

Både den beroende och anhöriga behöver få stöd

Det kan vara svårt att erkänna ett beroende, men lika svårt att ta upp frågan med en anhörig. En beroendesjukdom påverkar inte endast missbrukaren själv, utan också de anhöriga. Alla behöver stöd för att orka bryta negativa mönster. Olika organisationer ebjuder stöd och hjälp för alla som påverkas av ett missbruk.

Tveka inte att söka hjälp för beroende

Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet lider av beroende ska du söka hjälp hos din egen hälsovårdsstation eller församling. Församlingens diakoniarbetare finns till som stöd och hjälper dig på vägen mot tillfrisknande. 

Om du är osäker på om du lider av ett beroende eller inte kan du lätt testa själv på Droglänken.fi.

Det finns många organisationer som erbjuder hjälp och stöd till dig som lider av ett beroende. En del av organisationerna, till exempel Blåbandsförbundet och Kran r.f. verkar på kristen grund. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger mer information om missbruk och beroendesjukdomar.

Också anhöriga behöver stöd

Livet tillsammans med en missbrukare kan innebära mycket besvikelse och många brutna löften. Du behöver inte vara ensam med dina tankar och känslor. Också du som anhörig har rätt till stöd och hjälp. Du kan ta kontakt med din egen hälsostation eller med en diakoniarbetare eller präst i din egen församling. De lyssnar på dig, hjälper, stöder och leder dig vidare. 

De organisationer som erbjuder hjälp för missbrukare ordnar ofta också grupper eller andra stödformer för anhöriga. Kran r.f. upprätthåller bland annat en stödtelefon för närstående till missbrukare och Al-Anon ordnar grupper för närstående till alkoholister.