Hyppää sisältöön

Sorg är en också en kraft

Små stjärnor lyser också i mörkret. – Finskt ordspråk

Sorg är ingen sjukdom utan sorgen bär på en kraft.  Sorgen, blir i bästa fall en känsla som fyller oss med livskraft. Hur din sorg är beror på ditt liv och din situation. 

Det kan kännas bra att få en överblick över den process du är inne i när du sörjer. Sorgen har inget slut, den förändras, vi lär oss att leva med den men sorgen och saknaden efter den vi älskar finns alltid inom oss. Mari Pulkkinen (2016) betonar att vi behöver inte överleva sorgen utan leva med den. Vi skall inte förneka sorgen, låta bli att prata om den utan bejaka den och låta den vara en del av dagen.

Vi lär oss leva med det tomrum sorgen föder inom oss. Vi kan plåstra om sorgen med minnen vi bär på och delar med varandra. Vi kan vårda minnen genom att prata och fundera på hur livet skulle vara nu om vår älskade var i livet. Den vi älskar saknar vi, vi sörjer dem vi älskar.  

Det som påverkar vår sorg är vår känslorelation till hen som har dött och hur hen dog. Alla sörjer olika och varje sorg ser annorlunda ut än den tidigare. I tragiska olyckor, händelser som förmedlas genom media till oss handlar mer om kollektiv sorg, om vi inte har en personlig emotionell relation till de drabbade. 

Vanliga sorgereaktioner är:

- Reaktioner i kroppen, fysisk smärta, förändringar i kroppen
-  Känslomässiga reaktioner som längtan, skam, lättnad, frihet, hopplöshet.
- Kognitiva reaktioner bl.a. upprepande tankar, svårt att koncentrera sig
- Svårt att förstå meningen med det skdde
- Förändring i det sociala beteendet, risk för missbruk, undviker saker som påminner om sorgen. 

 

 

YouTube-video