Hyppää sisältöön

Seurakuntien metsät

Seurakuntien metsät ovat merkittävä hiilivarasto. Suomen evankelis-luterilaisilla seurakunnilla on metsäomaisuutta yhteensä noin 160 000 hehtaaria.

Kaksi pylväsdiagrammia, puulajit ja puuston ikä, sekä Suomen karttaan merkittynä kiinteistöjen metsäala kunnittain.
Metsäsuunnitelman hankinnan tukimateriaali seurakunnille.

Tapio Palvelut Oy:n laatima materiaali seurakuntien metsäsuunnitelmien hankintaa ja kilpailutusta varten (4.4.2022).

Kirkkohallitus teetti vuonna 2020 Luonnonvarakeskuksella (Luke) selvityksen seurakuntien omistamien metsien toimisesta hiilinieluina ja -varastoina. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat hyödyntää tietoja metsien hoitoa ja käyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksenteossaan.

Metsien hiilensidonta ja hiilivarastot sekä niiden kehitys seurakuntien hallinnoimissa metsätilakokonaisuuksissa.

Hankkeessa tuotettiin laskennallinen arvo hiilinielun lisäyksestä, eli kuinka paljon hiilinielua voidaan lisätä vertailutasoon nähden. Seurakuntakohtaisiin tuloksiin voi tutustua visualisoituina
Kirkkohallituksen tilastopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lue tiedote Luonnonvarakeskuksen selvityksestä (23.4.2021).

Erillisselvitys hiilitaseesta metsien käytössä nykytasolla.

 

Päivitetty