Hyppää sisältöön

Pilgrim Finland

Välkommen till Pilgrim Finlands webbsidor. Pilgrim Finland är ett nationellt samordningsorgan för främjande av pilgrimsleder och vandring i Finland. Verksamhet baserar sig på ett pilgrimsprojekt som startade år 2020.

Åbo domkyrka, sommaren,två vandrare går till kyrka.

Språkversionerna av hemsidan är ofullständiga. Webbsidor kommer att förnyas under våren. Tack för ditt tålamod!

Pilgrimscentrum öppnas 1.6. klo 12


Pilgrimscentrum öppnas den första dagen av juni i Borgmästarkoret i Åbo domkyrka.
Pop-up-centrum är öppet varje dag mellan nio på morgonen och sex på kvällen från juni till slutet av augusti. Från onsdag till lördag finns det också en personal som kan hjälpa, svara frågor och berätta om pilgrimsleder i Finland. Centrumen är hemplats till olika pilgrimsvandrare, plats att vila, plats att vara i stillhet, att stanna upp och att träffa varandra. Det finns också några produkter att kan köpas från en liten pilgrimsbutik. 

Varmt välkommen!

Vad är pilgrimsvandring?

Under 1980-talet började intresset för pilgrimsvandringar på nytt att öka i Europa. Lederna Caminos de Santiago i Spanien är de mest kända med hundratusentals vandrare årligen. Antalet pilgrimer som besöker den ståtliga Nidarosdomen i Trondheim och vandrar längs befintliga vandringsleder till minne av S:t Olof ökar också stadigt för varje år. I Sverige och Norge finns i dag 5000 km
pilgrimsleder.

En pilgrim skiljer sig från en vanlig turist genom att valet av resmål väljs i sökande efter andlighet. Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus, främling, och avser en person som vallfärdar till en helig plats. En äkta pilgrim färdas ofta via en särskild pilgrimsled som knyter ihop de heliga platserna med hemorten.

Pilgrimsmotivet finner vi i flera kulturer och de flesta religioner. Pilgrim kommer enligt många från betydelsen i ordet främling. Att göra en pilgrimsvandring innebär att man bryter upp från vardagens mönster, det vana och trygga och ger sig ut på vandring. Själen och kroppen aktiveras. Man möter människor som man inte skulle möta i det dagliga livet. Genom vandringen tar du i anspråk resurser som du annars kanske inte använder och får därmed perspektiv på ditt liv i en tid då så mycket händer att du har svårt att se de stora linjerna. 

I modern tid har inte alla vandrare religiösa motiv. Många företar sig resan för att söka stillhet, en del för att kombinera resandet med motion och andra för att njuta av naturen och historiska platser invid leden.

"Upptäckten. Varje ny dag, varje stund, varje ny sträcka på min livsvandring - det är en upptäckt. Jag är någon. Jag vill något. Något ligger framför mig."                                                                                                                                        

Två människor vandrar i vackert sommar dag.

Pilgrimsprojektet

Pilgrimsprojektet är ett omfattande samarbetsprojekt mellan Åbo stad och kyrkan i Finland. Projektet pågår tre år mellan 1.1.2020 och 31.12.2022 och syftet är att stärka pilgrimsrörelsen i Finland. Första fasen i projektet går ut på att stöda pilgrimsföreningar och nätverk i Finland, samla in information om olika pilgrimsleder och planera Finlands första pilgrimscentrum i Åbo. Det öppnas år 2021. Platsen för  pilgrimscentret är ännu öppen men det ska vara nära Åbo domkyrka. 

Finlands pilgrimsleder


Det finns många pilgrimsleder och många pilgrimsvandringar i Finland.

S:t Olofs leder

S:t Olofs leder är pilgrimsledsnätverk i Finland. Det går egentligen två S:t Olofs leder i Finland, sjöleden St Olav Waterway och inlandsleden. Man kan vandra från östra Finland ändå till Trondheim. Inlandsleden går från östgränsen till Åbo. Vägen börjar från Olofsborg (Nyslott) och går genom mellersta Finland. I sinom tid kommer leden sannolikt att sträckas från Novgorod till finska sidan genom ett separat projekt. Från Åbo fortsätter vandringsleden som S:t Olofs sjöled. Leden som går från Åbo till Grisslehamn är både en officiell Olofsled och en europeisk kulturväg. Leden startar i Åbo och går via historiskt intressanta knutpunkter genom den finländska och åländska skärgården. Längs den kan man vandra ända till Trondheim i Norge. S:t Olof sjöled öppnades för vandring förra våren och är fint markerad. Det har nyligen publicerats en bok om inlandsledens stigar och vägar, vilken man kan använda som ledguide.  

S:t Henriksleden

S:t Henriksleden är en pilgrimsled mellan Åbo domkyrka och Biskop Henriks bönehus i Kumo i Finland. Den är circa 140 kilometer lång och går genom landskapen Egentliga Finland och Satakunda. Den ursprungliga medeltida pilgrimsleden startade från Kyrkholmen i Kjulo träsk, där Biskop Henrik sägs ha dräpts av bonden Lalli, och slutade vid Nousis kyrka där Henrik begravdes. Varje juni arrangerar katolska kyrkan en årlig pilgrimsvandring från Åbo till Kjulo. Vart tredje år arrangeras S:t Henriks ekumeniska pilgrimsvandring mellan Åbo och Kumo. 

Jakobsleden

Jakobsleden alltså Camino de Compostela i Finland går via gamla Tavastlands väg från S:t Jakobs kyrka i Renko genom Åbo till Jakobs kyrka i Rimito. Från Rimito fortsätter pilgrimsleden mot Santiago. Det finns också andra kortare Jakobsvandringar som går via Jakobsleden. Föreningen Jakobsvägens vänner organiserar pilgrimsvandringar längs Jakobsleden. Nästa långa vandring ordnas sommaren 2021. 

Pilgrim Tammerfors

Pilgrim Tammerfors organiserar många olika pilgrimsfärdvägar och gemensamma vandringar i Birkaland.

Agricola vandring

En ny pilgrimsled är Agricola vandring från Pernå, Mikaels Agricolas födelseort till Åbo. Den är utformad för sju promenader på en eller två dagar. Varje resa innehåller ett litet kort som genom bön och en skrift introducerar resans tema, pilgrimens sju nyckelord. 

Houtskärs meditationsstigen

Meditationsstigen är en tvådelad vandrings-stig. Det finns sittplatser där man kan slå sig ner för att beundra utsikten, fundera över livets mysterier eller meditera med hjälp av korta texter utgående från Frälsarkransen.

Andra lokal pilgrimsnätverk

Det finns också många andra pilgrimsnätverk i Finland. Här finns mer information (på finska).

Aura ås pilgrimsvandringsleder

Vid Aura å finns det två pilgrimsvandringleder. Helenas väg (Helenan polku) tar en från domkyrkan åtta kilometer genom Korois till S:t Katarina och S:t Maries kyrka och tillbaka. Den längre 35 kilometer långa Peters väg (Pietarin polku) tar vandraren på en tidsresa i floddalen längs Aura å ända fram till Lundo kyrka. På båda lederna kan man vandra till fots, cykla eller delvis paddla. 

Tre människor paddlar

 

Pilgrimens sju nyckelord


Frihet
Att lugnt vandra i naturen utan almanacka och kalender ger dig yttre och inre frihet från alla stressfaktorer. I vårt upptrissade tempo vägrar pilgrimen att låta sig förslavas under kalendertiden. Också kyrkan är en spegel av samhället med allt mer sammanpressad tid för oss att vara i. I vandringens frihet exponeras skrattet och sorgen, ja varje lager under livsytan blottläggs. Staven är frihetens symbol.

Enkelhet
När ränseln packas inser du att du inte behöver 25 kilo på ryggen, utan tolv! Lite mat, vatten och ett klädbyte räcker. Sovsäck, liggunderlag och en yta att sova på. Det mesta – och det bästa – i livet är gratis. Man inser snart att man inte behöver så fasligt mycket. Du lever gott ändå.

Tystnad
Att gå i stilla eftertanke är att gå mot vardagskulturen med dess ständiga ljud- och bildbrus. Jakten på nyheter, information, senaste nytt inom skräpkulturen och ständigt nya upplevelser klingar av i "tystnadens kultur".

Bekymmerslöshet
I betydelsen avsaknad av bekymmer. Ett undanträngt begrepp idag. Under vandringen märker man efter hand att ens egna bördor och ens egen ångest blir lättare. Vardagsoron och det som tynger sinnet klingar av. En friskvård som ingen terapi eller medicin kan ersätta.

Långsamhet
Under vandringen i lagom lunk kommunicerar du med andra underliggande skikt och lämnar det rationella, det intellektuella och det logiska. Det finns tid för eftertanke och bön, tystnad och koncentration.

Andlighet
Jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt, också här försvinner gränser. Själva vandringen i sig bär på en andlighet som underlättar det inre arbetet med de existentiella frågorna: Vadan och varthän? Själva varandet. Liv och död. Mening och meningslöshet. Glädje och sorg.

Delande
Med själva delandet står och faller pilgrimsvandrandet. På den fysiska vandringen delar vi sociala frågor om familj, hem och jobb. Vi delar mat, vatten, ömma fötter, arbete och problem som dyker upp. Att få dela med sig av sin smärta, sina mödor, glädjeämnen och längtan - Du behöver inte öppna alla dina inre rum, bara tillräckligt många för att bjuda på den som är du själv.

En del av texten är hämtad från St Olavs Waterways & Pilgrim i Sveriges websidor.

Öppettider:
Mon-Sön kl 9-18
Personalen på centrum:
Ons kl 12-18