Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen godkände riktlinjer för familjerådgivningen

Publicerad 22.11.2016

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen dokumentet Kohtaaminen kantaa – Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 (Möten som bär – Riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2022).

Den första nationella strategin för familjerådgivningen Vår kyrka i familjernas vardag gavs ut i januari 2010. I det nu godkända dokumentet beskriver man förändringar i verksamhetsmiljön och utvärderar hur familjerådgivningens strategi förverkligats.

I riktlinjerna konstaterar man att verksamhetsmiljön har förändrats snabbt och oförutsägbart. Samhället är mera polariserat och ojämlikt. I en föränderlig värld måste också planeringen hela tiden vara förnyande och omprövande.

Möten som bär – Riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2022 har utarbetats i samarbete med personal inom familjerådgivningen. Chefen för familjerådgivningsarbetet Heikki Syrjämäki har varit ordförande för den arbetsgrupp som uppdaterat familjerådgivningsstrategin.

Riktlinjerna i sin helhet (på finska). En svensk översättning är på kommande.

Mera information:
sakkunnig Anne Anttonen, tfn 050 5792 648, anne.anttonen@evl.fi

Pro ecclesia-medaljer för förtjänstfullt kyrkligt arbete – Stig Kankkonen bland mottagarna

Kyrkostyrelsen beviljade Pro ecclesia-medaljer till personer som speciellt förtjänstfullt bedrivit kyrkans arbete. Medaljen får sanitetsgeneralmajor, docent Timo Sahi (Helsingfors stift), undervisningsrådet Kaisa Rönkä (S:t Michels stift), filosofie magister Marjaana Perttula (Åbo ärkestift), teologie magister Stig Kankkonen (Borgå stift), renkarl Jouni Jomppanen (Uleåborgs stift) och församlingsrådet Jouko Ylinen (Lappo stift).

Ur motiveringarna: 
Timo Sahi har under många år förutom varit kyrkomötesombud även fungerat som såväl första som andra viceordförande för kyrkomötet. Sahi har också varit förtroendevald på stifts- som församlings- och samfällighetsnivå.

Också Kaisa Rönkä har förutom varit ombud i kyrkomötet i många år även fungerat som såväl första som andra viceordförande för kyrkomötet. Hon har varit förtroendevald på församlings- och samfällighetsnivå och inom väckelserörelsen Herättäjä-Yhdistys ry.

Marjaana Perttula har varit förutom kyrkomötesombud också medlem i kyrkostyrelsens plenum och varit förtoendevald på församlingsnivå och inom Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission. Hon har också varit en aktiv skribent.

Stig Kankkonen har varit kyrkomötesombud 2008-2016. Han är medlem i Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd (2004-) och ordförande (2015-). Kankkonen har också varit medlem i Esbo svenska församlingsråd 2004-2014. Under 2001-210 var han chefredaktör för Kyrkpressen. Kankkonen fick Kyrkans informationspris 1999 för sin insats i värdediskussionen i samhället under sin tid som ledarskribent på Hufvudstadsbladet.

Jouni Jomppainen har varit kyrkomötesombud och arbetat aktivt för samearbetet inom kyrkan. Han har också varit förtroendevald på församlings- och organisationsnivå.

Jouko Ylinen är ombud i kyrkomötet. Han har varit förtroendevald på såväl stifts- som församlings- och samfällighetsnivå och inom evangeliska väckelserörelsen SLEY.

Motiveringarna i sin helhet framgår av motsvarande finska nyhet

Mera information:
kanslichef Jukka Keskitalo, tfn 050 566 6130, jukka.keskitalo@evl.fi