Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Gå i kyrkan är fortsättningsvis populärast kring julen

Publicerad 21.11.2016

Julaftonens gudstjänster och andakter är fortsättningsvis de mest populära kyrkliga tillfällena bland finländarna. I julaftonens evenemang deltog 2015 över 320 000 människor. Det är nästan tre gånger mera än den näst populäraste helgdagen, den första söndagen i advent.

Över 120 000 personer deltog i gudstjänsten på den första söndagen i advent 2015. I år firas första advent söndagen den 27 november.

Julafton och första advent var de populäraste kyrkliga helgdagarna också 2011 då man senast statistikförde kyrkobesöken.

Under jultidens övriga helgdagar gick man mest i kyrkan på juldagen (närmare 77 900 besökare) och på julnatten (närmare 66 400 besökare). Annandag jul gick betydligt färre personer i kyrkan eller knappt 21 000 människor.

Skärtorsdagen nu populärare än alla helgons dag

Under 2015 gick man tredje mest i kyrkan på skärtorsdag då 116 500 deltog i olika kyrkliga tillfällen. Skärtorsdagen, inför påsken, gick förbli alla helgons dag då färre ifjol besökte kyrkan än 2011 då man senast gjorde upp statistik. På alla helgons dag som firas i månadsskiftet oktober-november gick i fjol närmare 100 200 personer i kyrkan.

Kyrkobesöken statistikförs vart fjärde år. Den nyaste statistiken är från 2015 och offentliggjordes som en del av Kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015.

Mera information finns på Kyrkans forskningscentrals webbplats (på finska)