Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan gör reformationstemat synligt på bokmässan

Publicerad 26.10.2016

Under Helsingfors bokmässa den 27-30 oktober kan man i kyrkans montrar bekanta sig med reformationens märkesår. Den 31 oktober 2017 har det gått 500 år sedan Martin Luther gav sina teser offentlighet i Tyskland och satte igång den process som vi idag kallar reformationen.

I kyrkans montrar kan besökaren rösta på det man tycker är viktigt i framtidens kyrka och spika upp nya teser. Det går också att bekanta sig med Luthercraft, ett interaktivt minecraftspel som berättar om Luthers liv. Liksom tidigare år intervjuar några biskopar aktuella gäster. Kyrkans svenska och finska montrar finns bredvid varandra och har nummer 6h81 respektive 6h88.

Biskopsintervjuer om skepticism och laestadianism

På fredag 28.10 klockan 18 intervjuar biskop Björn Vikström poeten och dramatikern Susanne Ringell på Tottiscenen. Ringell har bland annat skrivit en psalm till det nya tillägget till psalmboken som tas i bruk på första advent.

På lördag klockan 15.30 samtalar biskop Vikström på finska om skepticism med Malin Grahn-Vider och Illka Niiniluoto på Eino Leino-scenen. Diskussionen förs utgående från boken Skeptisismi: Epäilyn ja etsimisen filosofia (ung. Skepticism: Tvivlets och sökandets filosofi).

På torsdag 27.10 klockan 16.30 intervjuar Esbobiskopen Tapio Luoma författaren Maija-Leena Rova om en bok som bygger på erfarenheter av personer som lämnat laestadianismen (Uskonsota keittiössä – Laestadiolaisuudesta erkaantuineiden kokemusksia). Samtalet förs på Alexis Kivi-scenen.

Fredag 28.10 klockan 12.00 intervjuar biskop Seppo Häkkinen författaren Leena Lehtolainen på Alexis Kivi-scenen om hennes bok Tiikerinsilmä (Tigerögat).

På fredag klockan 12.30 intervjuar också Åbobiskopen Kaarlo Kalliala Marjaliisa Hentilä och Seppo Hentilä om boken Saksalainen Suomi 1918 (Det tyska Finland 1918). Samtalet förs på Eino Leino-scenen.

På fredag och lördag strömmar Yle Teema de finska biskopsintervjuerna direkt på nätet.

Samtal kring integration och litterär gudstjänst

Lördag 29.10 klockan 10.30 intervjuar Tomas Ray Pia Rinne, Arshe Said och Soheila Fors om hur vi tar emot och integrerar människor i vårt land. Samtalet som förs på Edith Södergran-scenen har rubriken Gästfrihet för vem?.

Lördag eftermiddag klockan 15.00 samtalar Sixten Ekstrand med kyrkoherden i Katarina församling i Stockholm Olle Carlsson kring ateism, sökande och om det finns rum för tvivel i kyrkan. Han är en aktiv kyrklig och samhällelig debattör i Sverige. Carlsson har dessutom lyckats sänka tröskeln till kyrkan och församlingens gudstjänster hör till de mest välbesökta i Stockholm.

På söndag klockan 12 intervjuar pastorn och journalisten Hilkka Olkinuora i sin tur kyrkoherde Olle Carlsson. Carlsson är känd bland annat för sin bok 12 steg för hopplösa: livsförändring på djupet. Intervjun görs på svenska och översätts till finska.

På söndag 30.10 klockan 10.30 är det dags för litterär gudstjänst på Tottiscenen under rubriken Ordet som bär. Predikan hålls av Katarina Gäddnäs och Stefan Myrskog är liturg.

Mera information:
Maria Sten, sakkunnig inom vuxenarbete och kultur, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4086 030
Kyrkans svenska program på bokmässan
Programpunkterna på Edit Södergran-scenen strömmas på arenan.yle.fi