Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Femhundra år sedan reformationen uppmärksammas med märkesår

Publicerad 25.10.2016

I slutet av oktober 2017 (31.10) har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina teser i Tyskland. I teserna kritiserade Luther den dåtida kyrkan och satte igång en händelsekedja som kom att forma det kyrkliga livet, språket och folkbildningen, förvaltningen och lagstiftningen, dvs. reformationen. Reformationen gav också upphov till den lutherska kyrkan.

Evangelisk-lutherska kyrkan firar reformationens märkesår under det år som kommer, till och med den 5 november 2017. Målet är att öka medvetenheten om reformationens betydelse för dagens människa och inspirera finländarna att lära känna sin kultur och sina religiösa rötter.

Temat för det riksomfattande märkesåret Nåd 2017! har sin grund i Luthers tankar. Under året utmanas vi tänka på vad nåd och att visa nåd betyder idag och hur det tar sig uttryck. Märkesåret firas i samarbete med jubileumsåret Finland100.

Märkesåret är ekumeniskt

Firandet av märkesåret är ekumeniskt. Ekumeniken innebär att året har betydelse för alla kristna. I början av märkesåret den 31 oktober besöker påven Franciscus både Lund och Malmö. Lutherska världsförbundets president, biskop Munib Younan och generalsekreterare Martin Junge är vid sidan av påven värdar för lutherska och katolska kyrkornas gemensamma högtidlighållande av reformationen. Bland annat firas en gudstjänst som direktsänds måndag 31.10 såväl i Yle TV1 kl. 15.30 (finsk kommentator) som i SVT1 och SVT World kl. 15.30 med program inför gudstjänsten från klockan 15.15.

Ärkebiskop Kari Mäkinen representerar evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vid det luthersk-katolska evenemanget.

Högtidlig öppning av märkesåret i Åbo 30.10

Den nationella öppningen av märkesåret firas i Åbo söndagen den 30 oktober. Öppningsmässan hålls i Åbo domkyrka klockan 10 och sänds direkt i Yle TV1. Mässan förrättas av biskop Kaarlo Kalliala med assistenter.

Ett stadsäventyr för hela familjen, Var är Mikael?,  startar klockan 11.15. Den äventyrliga aktivitetsrutten går i Agricolas fotspår runt domkyrkan och längs åstranden.

Ett festseminarium inleds i domkyrkan klockan 14. Under seminariet presenteras korta framföranden om hur reformationen har påverkat det kristna livet och kulturen, språket och litteraturen, rättsväsendet och förvaltningen.

Öppningskonserten för samtliga Bachs orgelverk hålls i Åbo domkyrkan klockan 18. Konserten inleder en konsertserie med orgelkonstnär Markku Hietaharju som under märkesåret framför Johann Sebastian Bachs hela produktion för orgel i Åbo domkyrka.

I Åbo domkyrka finns också en utställning som gör reformationsårets tema tillgängligt för barn.

Applikationen Sanan seppä (ung. Ordsmeden) öppnar en 1500-talsdimension för besökarna i Åbo domkyrka och visar hur reformationen har förändrat den vanliga finländarens liv genom släkten.

Församlingarna gör teser och firar Kristi himmelsfärd

Under året kommer reformationsjubiléet att synas på olika sätt i församlingarna framför allt på Kristi himmelsfärd den 25 maj 2017. Nästa år kommer församlingar, kommuner och finländska utlandsförsamlingar att göra nya teser som offentliggörs 31.10.2017. Lokalt kommer märkesåret att synas i fester, konserter, föreställningar, diskussionstillfällen och seminarier.

På nationell nivå firas märkesåret också med en huvudfest i Åbo den 5 november 2017. Till de större festligheterna innan dess hör kyrkomusikfesten i Helsingfors den 19-21 maj, både finlandssvenska och ekumeniska kyrkodagar i Åbo den 19-21 maj och SuomiAreena i Björneborg den 10-14 juli 2017.

Mera information:
projektsekreterare Timo-Matti Haapiainen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 436 2075, timo-matti.haapiainen@evl.fi
projektkoordinator Katariina Ylikännö, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet/Åbo stad, tfn 040 341 7649, katariina.ylikanno@evl.fi
finlandssvenska kyrkodagar, direktor Sixten Ekstrand, tfn 040 1426 674, sixten.ekstrand@evl.fi
Information om reformationens märkesår på svenska finns på webbtjänsten Sacrista
reformaatio2017.fi
facebook.com/reformaatio2017 
Katolikernas och lutheranernas gemensamma uppmärksammande av 500-årsminnet av reformationen: http://www.lund2016.net/