Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans framtidskommitté: Kyrkan behöver genomgå betydande förändringar

Publicerad 19.10.2016

Kyrkan är inte i kris när det gäller organisation, förvaltning och ekonomi, konstaterar Kyrkans framtidskommitté i sitt nyligen publicerade betänkande. Kyrkans verksamhet är mångsidig och når fortsättningsvis breda människomassor. Trots detta behöver kyrkan genomgå betydande förändringar för att kunna svara mot framtidens utmaningar. Det räcker inte med att bara förändra organisationen, förutom det behövs en förnyelse av verksamhets- och ledningskulturen och ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Det högsta beslutsfattande organet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkomötet, utsåg i maj 2015 en kommitté som fick som uppgift att utvärdera kyrkans organisation och göra ett förslag till ny organisations- och verksamhetsmodell. Kommittén tar i sitt betänkande ställning till hur kyrkans organisation borde förnyas för att kunna svara mot utmaningarna i ett föränderligt samhälle och på ett effektivt sätt utföra sin grunduppgift i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Verksamhetskultur som utgår från medlemmarna

Det viktigaste i kommitténs förändringsförslag är att man går från en verksamhetskultur med myndighetstänkande och anställda i centrum till en verksamhetskultur som utgår från medlemmarna. Församlingsmedlemmarna är inte mål för verksamheten utan de utgör församlingen. Det finns skäl att kartlägga och avlägsna de konkreta hinder som begränsar församlingsmedlemmarnas deltagande. Kyrkorna borde utvecklas till platser för mångsidig gemenskap där församlingsmedlemmarna kan samlas.

Kyrkans arbetskultur behöver utvecklas och bli friare. Tjänsteförhållanden borde omändras till arbetsavtalsförhållanden och man borde överväga tidsbundna arbetsavtal för centrala ledarpositioner.

De ungas deltagande i kyrkans liv och beslutsfattande behöver stärkas. Det förutsätter kvotplatser för unga och unga vuxna i såväl församlingarnas förvaltningsorgan som i kyrkomötet.

Församlingar som kämpar med ekonomiska svårigheter behöver få stöd. Det kan man enligt kommittén uppnå genom att minska avgiften som församlingarna betalar till centralfonden. Förändringen är möjlig bara om man omorganiserar centralförvaltningen.

Genom att rensa i regelverk och underställningsbeslut och öppna för en begränsad möjlighet att grunda personförsamlingar strävar man efter verksamhetsfrihet för församlingarna. Kommittén stöder inte tvångslösningar när det gäller församlingsstrukturen men ställer ekonomiskt oberoende som villkor för självständighet.

Kyrkans centralförvaltning dynamisk och effektiv

Kyrkomötet ska bli mera dynamiskt och effektivt genom att minska på antalet ombud, samlas oftare, förnya initiativpraxisen och verksamhetskulturen och förändra majoritetskravet.

Kyrkostyrelsen utvecklas till ett organ som bättre än hittills betjänar stiften och församlingarna. För utvecklingsarbetet grundas ett landsomfattande nätverk som stöder församlingarna och stiften och sprider innovationer som utvecklats i församlingarna och goda verksamhetsmodeller. Nätverkets verksamhet koordineras av en ny enhet som kallas Kyrkans utvecklingstjänster.

Kyrkomötet inleder behandlingen av framtidskommitténs betänkande på höstsession 8-11 november i Åbo.

Kyrkans framtidskommitté består av 13 sakkunniga från olika samhällssektorer. Som ordförande fungerar ordföranden för kyrkomötets lagutskott, lagman Antti Savela.

Betänkandet finns på kyrkomötets dokumentsidor på webbtjänsten Sakasti, hittills endast på finska men den svenska versionen förväntas bli klar i slutet av nästa vecka.

Mera information:
Antti Savela, framtidskommitténs ordförande, antti.savela@oikeus.fi
Aulikki Mäkinen, framtidskommitténs viceordförande, aulikki.makinen@evl.fi
Juha Meriläinen, framtidskommitténs sekreterare, juha.merilainen@evl.fi, tfn 040 142 5174