Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Luthersk biskop från USA besöker Finland – migration i dag på agendan

Publicerad 14.10.2016

Biskopen i Kaliforniens stift i USA:s lutherska kyrka (ECLA) Guy Erwin besöker Finland 11-19.10.2016 inbjuden av ärkebiskop Kari Mäkinen. Under besöket diskuterar man bland annat kyrkornas samarbete i Silicon Valley och på andra orter i Kalifornien där det bor tiotusentals finländare, den nya tidens migranter.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har en lång tradition av att stöda finländare som flyttat utomlands. Traditionellt flyttade finländska arbetare utomlands i hopp om att få fast arbete och bättre levnadsstandard ända fram till 1980-talet. För dem hade egna finskspråkiga församlingar stor betydelse. Nu flyttar många högutbildade, språkkunniga finländare utomlands och finländska framtidslöften studerar vid utländska universitet.

– De här migranterna slår sig ofta ner tillfälligt i ett annat land. De lever via nätet och sociala medier där gemenskaperna inte följer nationella gränser. Det handlar mera om gemensamma intressen och värdegrundade preferenser, beskriver chefen för arbetet bland utlandsfinländare Mauri Vihko dagens migration.

Moderna migranter saknar rötterna

Mauri Vihko konstaterar att dagens moderna migranter ändå har en längtan efter rötter och att man då man lever utomlands ofrånkomligt konfronteras med frågan om vem jag är och varifrån jag kommer.

En stor del av de finländska migranterna är kyrkomedlemmar. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare har som uppgift att skapa förutsättningar för församlingskontakt också utomlands. Arbetet görs alltid i samarbete med den systerkyrka som finns, om det finns en i området.

– I Kalifornien startade 2012 under pastor Jarmo Tarkkis ledning ett projekt som har resulterat i tre gudstjänstgemenskaper på olika håll i södra Kalifornien. Det här projektet har genomförts i samarbete med den amerikanska systerkyrkan, berättar Mauri Vihko.

Unikt samarbete

Biskop Guy Erwin tycker att samarbetet med evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och arbetet bland utlandsfinländare är inspirerande.
– Samarbetet är unikt eftersom kyrkan i Finland är vår enda europeiska samarbetskyrka, berättar biskop Erwin.

– Vi erbjuder ett ”hem” för den utlandsfinländska församlingen som hör till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och kyrkan i Finland bjuder på prästen. Kontakten mellan församlingarna är varm och jag hoppas att den utlandsfinländska församlingen och värdförsamlingen integreras allt starkare. För oss är samarbetet ett tecken på gemenskapen inom den lutherska världen.

Guy Erwin är en internationellt känd Lutherforskare. Under reformationens märkesår är det lutherska arvet ett tema för fem olika biskopars Finlandsbesök.

Mera information:
chefen för arbetet bland utlandsfinländare Mauri Vihko, tfn + 358 40 688 1443