Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Att avlägsna religiositet ur barns liv är inte religionsfrihet

Publicerad 04.10.2016

Barnets rätt att välja sin åskådning förverkligas först när barnet har getts tillfälle att bli medveten om livsåskådningar”, konstaterar Sylvia Tast, lektor i småbarnspedagogik vid yrkeshögskolan Metropolia.

Ekumeniska Rådet i Finland ordnade i fredags (30.9.2016) ett seminarium om barns rätt till åskådning och ett av anförandena hölls av Sylvia Tast, som jämför andlighet med språkutveckling: om barnet inte systematiskt erbjuds möjlighet att utvecklas på området lämnas den utvecklingen åt slumpen.

”Barn bör på ett mångsidigt sätt få bekanta sig med åskådningar och ges möjlighet att granska sitt eget religiösa arv. På så sätt kan barn lära sig att förstå olika synsätt och fatta beslut om sin egen åskådning. För att förstå andra måste man förstå sig själv", säger hon.

Lagen ålägger åskådningsfostran

I utkastet till den plan för småbarnspedagogik som tas i bruk hösten 2017 ingår åskådningsfostran i helheten "Jag och vår gemenskap". Barnen bekantar sig med de religioner och andra åskådningar som finns representerade i den egna gruppen. Avsaknad av religiös tillhörighet tas upp vid sidan av andra åskådningar.

Den lag om småbarnspedagogik som trädde i kraft för ett år sedan ålägger åskådningsfostran i enlighet med planen för småbarnspedagogik: pedagogerna kan inte längre välja om de tar upp åskådningsfostran eller inte.

Inte frihet att lyfta ut religionen

Enligt Sylvia Tast är det inte religionsfrihet att helt avskärma barnet från det religiösa.

”Det är en illusion att man kan fostra ett barn i något slags vakuum. Ett barn hör alltid till en gemenskap och ett samhälle. Det är genom människorna omkring sig som barn blir medvetna om den kultur och de åskådningar som finns runt omkring dem.”

Tast påminner om att till exempel radikalisering ökar bland dem som inte har blivit medvetna om sin egen religiösa identitet eller om religionsstrukturer. En öppen fostrande miljö där man nyfiket och uppskattande bekantar sig med såväl de åskådningar som har längre traditioner i Finland som med andra åskådningar stärker förmågan att frigöra sig från felaktiga maktelement.

Att utesluta det andliga ur barnets liv berövar också barnet många tillfällen till kreativitet och inlärning, anser hon.

"I världsalltet finns så mycket som vetenskap och teknik inte kan greppa och som förutsätter ett element av något andligt."

Högtider ska få finnas

Tast konstaterar att det är en stor förlust för barn om finländska högtidstraditioner sållas bort ur vardagen i de gemenskaper där småbarnsfostran ges.

”Traditionella högtider och fester och de värderingar som är förknippade med dem utgör en väldigt viktig koppling till kulturgemenskapen. När en människa blir medveten om sin egen identitet och sin kulturtradition lär man sig också förstå andra slags kulturer och seder.”

Tast påminner om att det finns mycket i det finländska samhället som är kopplat till det protestantiska arvet. Därför är det naturligt att traditioner som är förknippade med det arvet kan lyftas fram i fostran.

”Varje barns och familjs högtider bör ändå tas upp med samma respekt – inte nödvändigtvis i mängd, men med samma inställning: med uppskattning och tillsammans. Festligheter är inte styrande i fråga om åskådning, utan de lyfter fram sådant som är viktigt för barnet och familjen, sådant som är närvarande i barnets liv även i övrigt.”

Ökat behov av religiös läskunskap

Sylvia Tast säger att småbarnspedagoger i ett allt mer mångkulturellt Finland har ett växande behov av kulturell och religiös insikt. Planen för småbarnspedagogik som nu finns som utkast förväntar sig att ett gott kulturellt kunnande bland pedagoger omfattar en förmåga att se, identifiera och förstå olika åskådningar men också förmågan att reflektera över egna värderingar och attityder.

På många sätt är det svagt ställt med åskådningsfostran inom den konkreta småbarnspedagogiken i Finland idag, anser hon.

”Eftersom planen för småbarnspedagogik inte har varit påbjuden hittills har man helt kunnat hoppa över frågan om åskådningsfostran, eller bara erbjudit den åskådning som pedagogen själv representerar. Det är inte medveten religions- eller åskådningsfostran", säger Sylvia Tast.

”Ingen har rätt att definiera en annan människas åskådning. Vars och ens åskådning bygger på den förståelse som uppstår genom samtal och gemensam förundran."

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om grunderna för småbarnspedagogik under oktober månad.

Mera information:
Jyri Komulainen
, docent, ordförande för ERF:s sektion för fostran, tfn 040 142 51 89, jyri.komulainen@evl.fi
Öppna länk i ny flik
Syvia Tast, lektor, Yrkeshögskolan Metropolia , tfn 040 641 82 19, sylvia.tast@metropolia.fiÖppna länk i ny flik