Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Mäkinen: Flyktingarna behöver trygg rutt till Europa

Publicerad 19.09.2016

Ärkebiskop Kari Mäkinen är bekymrad över flyktingarnas situation och den allt hårdare flyktingpolitiken i Europa. Mäkinen lyfte upp frågan då han öppnade evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands EU-delegations möte på måndag 19.9.2016.

Ärkebiskop Mäkinen konstaterar att den hårda flyktingpolitiken har blivit en del av européernas och finländarnas vardag. Europa och Finland skjuter avsiktligt över ansvaret för flyktingarna utanför sina gränser genom staternas medvetna linjedragningar. Enligt Mäkinen visade det finländska samhället sin etiska styrka och funktionalitet ännu för ett år sedan då man tog emot flyktingar.

Hårda linjedragningar gentemot flyktingar och en stramare lagstiftning har motiverats med ekonomiska faktorer, eliminering av säkerhetshot och minskning av attraktionskraften.

– Mellan raderna och ibland också uttalat skymtar tanken att de som söker skydd är ett hot mot ekonomiska, säkerhetsmässiga och samhälleliga funktioner. I stället för att stöda förstärks misstron och kontrollen. I den utmanande situationen blir tillspetsade attityder småningom allmänt accepterade, sade Mäkinen.

Underlätta familjeåterföreningen

Europeiska kyrkor har burit ett särskilt ansvar för att de som behöver skydd skulle ha trygga rutter till Europa. Också Mäkinen anser att det är viktigt.

–  Att ta i bruk ett humanitärt visum kunde möjliggöra rörlighet som inte är beroende av människosmuggling. Vad hindrar oss att ta i bruk det? Skulle det kunna användas också vid familjeåterförening?, undrar Mäkinen.

Att underlätta familjeåterförening skulle enligt Mäkinen vara det absolut viktigaste förutom ur medmänsklig synvinkel också med tanke på integration och förebyggande av radikalisering. En höjning av flyktingkvoten skulle enligt honom i sig vara ett välkommet tecken på att man i en utmanande situation vill bära ansvar för de som har det allra sämst ställt.

Smulas samhällets etiska grund sönder?

Ärkebiskop Mäkinen säger att han är orolig för samhällets gemensamma etiska grundval. Han påminner om att det i Europas 1900-talshistoria finns skrämmande exempel på att man automatiskt börjar förhålla sig annorlunda till människor på grund av deras bakgrund.

– Man kan bedöma samhällets etiska styrka på basen av hur man förhåller sig till dem som befinner sig i marginalen och har en utsatt situation. Vill man ta med dem eller ser man dem som ett hot och en börda som man borde kontrollera?

Ärkebiskopen tal (på finska) i sin helhet

Kyrkans EU-delegation är ett rådgivande sakkunnigorgan i EU-frågor och samlas två gånger per år.

Medlemmarna i kyrkans EU-delegation

Mera information:
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, Kyrkans informationscentral, tfn 040 688 1421