Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Diakonibarometern 2016: Det är allt svårare att få hjälp i Finland

Publicerad 15.09.2016

Diakonibarometern 2016 offentliggörs fredagen den 23 september på kyrkans diakonidagar i Åbo.

I diakonibarometern har man sammanställt evangelisk-lutherska kyrkans diakoniarbetares uppfattningar om hur det är att vara sämre lottad i Finland.

Diakonibarometern visar framför allt på ett samhälleligt missförhållande där systemets krav för att få hjälp är oskäliga. Social- och hälsovårdstjänsterna kräver sådana skickligheter i argumentation och motivering vid ansökan om stöd som få har.

Barometerns enkätmaterial samlades in i februari-mars 2016. Enkäten var indelad enligt teman i sju olika delar: sämre lottade, samarbete och gemenskap, asylsökande, värderingar, att förutse kompetens, ledarskap inom diakonin, och arbetshälsa. Barometern erbjuder rikligt av material om diakoniarbetet i Finland idag.

Diakonibarometern är en undersökning som riktar sig till diakoniarbetare i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Enkäten kartlägger diakoniarbetarnas erfarenheter av och synpunkter på aktuella teman som anknyter till diakoniarbetet.

Diakonibarometern genomfördes nu för nionde gången. Den görs av Diakonian tutkimuksen seura (ung. sällskapet för diakoniforskning), Diakoniarbetarnas förbund och Kyrkans diakoni och själavård.

Barometerrapporten har utarbetats av teologie magister Titi Gävert, sakkunnig inom diakoni på kyrkostyrelsen.

Journalister har möjlighet att på förhand bekanta sig med webbpublikationen genom att beställa den av titi.gavert@evl.fi, tfn 050 326 4789.

Barometern publiceras 23.9 på webbtjänsten Sacrista. Diakonibarometern 2016 är skriven på finska men har förord och sammanfattning på svenska.