Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans mediestiftelse stöder produktioner om barn och unga och en dokumentärserie om finlandssvenska biskopar

Publicerad 15.06.2022

Kyrkans mediestiftelse har vid vårens utdelning beviljat 111 500 euro i understöd till 17 olika programprojekt. Flera projekt som fick stora produktionsstöd (10 000 euro) handlar om utsatta barn och unga eller riktar sig till barn.

Dit hör bland andra filmregissör Pia Andells dokumentärfilm Barn nr 182. Filmen berättar om ett barns uppväxtförhållanden som fosterbarn under åren 1964–1972. Det är en berättelse om ett barn vars föräldrar inte klarar av sitt äktenskap. Barnet flyttas mellan en äldre släkting, barnhem, sommarkolonier och fosterhem i Nyland och Åboland för att slutligen växa upp hos en prästfamilj i Österbotten.

Regissören Timo Korhonen och producenten Jouko Aaltonen får samma summa för en dokumentär om barn som deltog i inbördeskriget 1918. De sårades, stupade och avrättades. Efter kriget hamnade många barn från den röda sidan i fångläger och i domstolar för statsförbrytelser och dömdes olagligt som minderåriga. Dokumentären Tehtäisiin vaarattomaksi (ung. För att oskadliggöras) handlar om de här barnen och deras efterlevande.

Andra produktioner som också fick 10 000 euro är regissör Minna Kesos och producent Lasse Kesos dokumentär Polkuja (ung. Stigar) om unga, utsatta kvinnor, och Jukka Itkonens och Arto Halonens film Antero Varovainen ja onnenkivi (ung. Antero Försiktig och lyckostenen) som med musikens hjälp behandlar teman som annorlundaskap, skilsmässoprocesser, lycka och att värdesätta sig själv.

Aito Media Oy:s Erityiset 2 (Specialklassare 2) får också produktionsstöd på 10 000 euro. Det handlar om en uppföljning av komediartade barnserien Specialklassare som Yle sände 2021. Den handlar om en lågstadieklass med speciella barn, där barnen bildar en helhet som är större än sina delar och ingen lämnas ensam.

Dokumentär om fem biskopar i Borgå stift får stöd

Redaktör Hanna Klingenberg och Kyrkans central för det svenska arbetet får ett produktionsstöd på 8 000 euro för personporträtt av fem av Borgå stifts åtta biskopar genom tiderna. I de fem avsnitten får tittaren känna John Vikström, Erik Vikström, Gustav Björkstrand, Björn Vikström och nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand. Serien kommer att sändas 2023 då Borgå stift firar 100 år.

Finska Bibelsällskapet får 11 000 euro för mångmedial introduktionskurs om Bibeln

Det största enskilda stödet är ett manuskriptstöd på 11 000 euro som Finska Bibelsällskapet får för sin mångmediala produktion Johdantokurssi Raamattuun (Introduktionskurs till Bibeln). Finska Bibelsällskapet gav 2020 ut en översättning av Nya testamentet från den grekiska ursprungstexten till finska för mobilanvändare, UT2020. Nu planerar bibelsällskapet ge ut en aktuell och dialogisk introduktionskurs för de som är nyfikna på bibeln men också för att bredda kunskapen – och därmed diskussionen – om hurdan bok bibeln är.

Inför vårens utdelning kom det in sammanlagt 71 ansökningar till ett värde av drygt 684 000 euro. En förteckning över samtliga stöd som Kyrkans mediestiftelse delade ut våren 2022 finns på mediestiftelsens webbplats

Kyrkans mediestiftelse grundades 2005 av 24 församlingar och kyrkliga samfälligheter tillsammans med Kyrkostyrelsen. Kyrkans mediestiftelse delar ut produktionsstöd två gånger i året.

Mera information:
Ombudet för kyrkans mediestiftelse Mervi Ritokoski, tfn 050 4727 407, kirkonmediasaatio@evl.fi