Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

ProCom har valt biskop Mari Leppänen till Årets chef 2022

Publicerad 02.06.2022


Fotograf: Jani Laukkanen.

Yrkesorganisationen inom kommunikation ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry har utsett biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen till Årets chef 2022. Utmärkelsen delades ut i samband med ProCom-dagen på torsdag 2 juni. Enligt prisjuryn är Mari Leppänen en karismatisk och orubblig främjare av en mer tolerant andlig kultur i Finland.

Enligt motiveringen förenas en innerlig teologisk visionär och en praktiker som snabbt tar itu med saker i Mari Leppänen. ”Som folklorist har hon förmågan att använda berättande i sitt påverkansarbete. Biskop Leppänens mänsklighet och närvaro framhävs också i sociala medier. Fastän biskop Leppänen personligen blivit åsidosatt av sin andliga gemenskap inom gammallaestadianerna, då hon verkat för ett accepterande av att kvinnor kan vara präster, har hon målmedvetet fortsatt sitt arbete som förespråkare för en mera rättvis och tolerant kyrka.”

– Jag är glad över att man uppmärksammar och värdesätter kyrkans arbete. Biskopen arbetar inte ensam och ledarskap är ingen individuell sport. För att lyckas krävs interaktion, samarbete och kontinuerligt lärande. Jag är tacksam över mina arbetskamrater och de modiga ansvarsbärarna i församlingarna som outtröttligt försvarar människan och bygger framtidens kyrka. Jag hoppas att jag i min position kan stöda dem och inspirera människor, säger biskop Mari Leppänen.

Förslag till mottagare av de pris som ProCom delar ut samlas in bland ProComs medlemmar. Det slutliga valet görs av en jury som i år bestod av chefen för kommunikation och hållbarhet Kaisa Lipponen (Paulig), chefen för marknadsföring, kommunikation och företagsansvar Päivi Anttikoski (SOK), kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa (utrikesministeriet), docent Salla-Maaria Laaksonen (Helsingfors universitet) och ProComs verkställande direktör Elina Melgin.

Biskop Mari Leppänen vigdes till biskop i Åbo ärkestift i februari 2021. I ärkestiftet finns två biskopar och ansvaret och uppgifterna fördelas mellan ärkebiskopen och biskopen. Biskopen i Åbo ärkestift ansvarar för 40 församlingar medan ärkebiskopen ansvarar för nio församlingar i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry är Finlands största organisation för professionella inom kommunikation och med sina 75 år en av de äldsta i Europa. Den verkar för att utveckla medlemmarnas kunnande, är ett samarbetsforum och påverkar inom sitt område. Till ProCom hör ca 2 600 professionella inom kommunikation som jobbar i företag, inom offentlig sektor och organisationer.

Mera information: biskop Mari Leppänens specialmedarbetare Anna Hälli, tfn 050 5012 748