Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände gemensam deklaration om dopet med ortodoxa kyrkan i Finland

Publicerad 05.05.2022

Kyrkomötet godkände en framställning från biskopsmötet om en gemensam deklaration om dopet som utarbetats tillsammans med ortodoxa kyrkan i Finland.

Konstitutionsutskottet anser att den gemensamma deklarationen om dopet är viktig för det lokala ekumeniska samarbetet men också på ett bredare ekumeniskt plan. Också för enskilda personer som byter kyrkosamfund och för ekumeniska familjer är deklarationen viktig.

Utskottet menar att deklarationen ger tillräckliga teologiska grunder för ömsesidigt erkännande av dopet, vilket redan länge varit praxis i Finland.

Det har funnits en fungerande praxis för erkännande av dopet i församlingslivet mellan evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ortodoxa kyrkan i Finland. Kyrkorna har ändå aldrig hittills uttryckt ett ömsesidigt erkännande av dopet.

Konstitutionsutskottets betänkande 2/2022 

Finländska präster som arbetar i Tyskland i framtiden anställda av Sjömanskyrkan i Hamburg

Kyrkomötet beslöt att avtalet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) ändras så att arbetsförhållandet för de finländska präster som jobbar i Tyskland överförs till Sjömanskyrkan i Hamburg. Kyrkorna ingick ett samarbetsavtal 2002 och nu ändras alltså avtalets paragraf om samarbete kring det finskspråkiga kyrkliga arbetet i Tyskland.

Enligt nuvarande avtal har de präster som tjänstgör i Tyskland arbetsavtal med medlemskyrkorna inom Evangeliska kyrkan i Tyskland. De finländska prästerna tjänstgör idag på olika håll i landet i 16 finländska församlingskretsar.

Omorganiseringen är en del av en större förändring där de operativa uppgifterna inom Kyrkostyrelsens arbete bland finländare utomlands överförs till Finlands Sjömanskyrkan under 2025.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har i de flesta länder tidigare byggt upp sitt arbete bland utlandsfinländare enligt integrationsprincipen. På grund av ekonomiska utmaningar och praxis kring anställning av präster i Evangeliska kyrkan i Tyskland finns ett tryck på att ändra avtalet. En överföring av de finländska prästerna i Tyskland till anställning hos Sjömanskyrkan i Hamburg förtydligar också arbetsledningen.

Utrikesavdelningen vid Evangeliska kyrkan i Tyskland och Kyrkostyrelsens enhet för arbetet bland finländare utomlands har förhandlat i ärendet. Finlands Sjömanskyrka och Sjömanskyrkan i Hamburg som är en registrerad arbetsgivare i Tyskland har för sin del godkänt lösningen.

Konstitutionsutskottet anser att det inte finns några hinder för att ändra avtalet.

Konstitutionsutskottets betänkande 3/2022

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)